© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Glossarium: Jezuici (Towarzystwo Jezusowe)

 

Jezuici (Towarzystwo Jezusowe) – męski zakon założony w 1534 r. przez św. Ignacego Loyolę. Do Polski sprowadził ich kardynał Stanisław Hozjusz. Jezuici słynęli z doskonałego wykształcenia, a poprzez rozbudowaną sieć zakładanych przez zakon szkół rozwijali skuteczną akcję kontreformacyjną. Protestanci uważali ich za wierne narzędzie w ręku papieża, któremu składali dodatkowy ślub zakonny absolutnego posłuszeństwa. W 1772 r. jezuici mieli na terenie Rzeczypospolitej 56 kolegiów i dwie akademie – we Lwowie i Wilnie.