© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Glossarium: Kalwini

 

Kalwini – odrzucali autorytet papieża, obrzędy kościelne oraz sakramenty (prócz chrztu i komunii), potępiali rozrywki (tańce, teatr, gry hazardowe). Twórcą tego odłamu protestantyzmu był Jan Kalwin, który głosił zasadę predestynacji (przeznaczenia) i zbawienia przez wiarę. W Polsce kalwinizm był popularny wśród szlachty, zwłaszcza małopolskiej i litewskiej.