© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   01.03.2011

Glossarium: konfederacja

 

konfederacja – wywodząca się ze średniowiecza koncepcja prawno-ustrojowa oznaczająca dobrowolny związek jednego lub kilku stanów, w celu realizacji określonych celów politycznych. W Polsce zawiązywane były przy królu lub przeciwko królowi. W okresie bezkrólewia zawiązywane były konfederacje generalne, których zadaniem było utrzymania porządku w pozbawionym monarchy państwie. Program konfederacji zawarty był w zaprzysięganym przez uczestników akcie konfederacji. Konstytucja 3 Maja zabraniała zawiązywania konfederacji ze względu na ich niekorzystny wpływ na państwo.