© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Glossarium: kwarta

 

kwarta – reformy ruchu egzekucyjnego doprowadziły do ustanowienia stałego podatku z dóbr królewskich, tzw. kwarty (1563), z przeznaczeniem na obronę granic. Zebrane fundusze przechowywano w Rawie Mazowieckiej i przeznaczono na opłatę wojska zaciężnego, tzw. kwarcianego.