© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   01.03.2011

Glossarium: ławnik

 

ławnik – osoba zasiadająca w organie samorządowym - ławie miejskiej lub ławie wiejskiej. Ławy zajmowały się rozpatrywaniem spraw sądowych: cywilnych i kryminalnych. Poprzez zapisy w księgach miejskich (radzieckich) ławy nadawały moc prawną różnorakim transakcjom i umowom o charakterze cywilnoprawnym.