© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   01.03.2011

Glossarium: ordynat - ordynacja

 

ordynat – ordynacja – niektóre rody magnackie ustanawiały ordynacje, aby w ten sposób zapobiec rozbiciu majątku. Dobra te nie były dzielone pomiędzy członków rodu, ale przekazywane w całości najstarszemu (najczęściej) synowi. Z dziedziczenia wyłączone były kobiety. Ordynacje zakładali między innymi Radziwiłłowie, Zamoyscy Ostrogscy, Myszkowscy.