© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   01.03.2011

Glossarium: Ormianie (Armeńczycy)

 

Ormianie (Armeńczycy) – po opanowaniu Armenii przez Turcję doszło do masowej emigracji Ormian, a część z nich dotarła na ziemie polskie. Od początku XIV wieku osiedlali się głównie w miastach: w Haliczu, Kamieńcu Podolskim, we Lwowie i Zamościu. Kazimierz Wielki nadał im samorząd, odrębność sądową i wyznaniową. Ormanie zajmowali się głównie rękodziełem i handlem, specjalizowali się zwłaszcza w wymianie ze Wschodem.