© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   01.03.2011

Glossarium: poddaństwo

 

poddaństwo – prawna zależność chłopa od właściciela ziemi. W początkach epoki nowożytnej nastąpiło przypisanie chłopa do ziemi, co oznaczało, że chłopu nie wolno było opuszczać wsi bez zgody swego pana (poddaństwo gruntowe). Poddaństwo osobiste polegało na tym, że chłop stawał się własnością pana, który posiadał zwierzchność sądową nad swoim poddanym. W Polsce chłopów sprzedawano wraz z wsiami, w których żyli.