© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   01.03.2011

Glossarium: Ruś Czerwona

 

Ruś Czerwona – tereny na wschód od Małopolski (inaczej Grody Czerwieńskie, Ziemia Czerwieńska), będące przedmiotem sporów pomiędzy Polską a Rusią. Nazwa ta pojawiła się za czasów Kazimierza Wielkiego, kiedy przyłączono te ziemie do Królestwa Polskiego. Największym miastem województwa ruskiego, bo tak zwano ten obszar w okresie I Rzeczypospolitej, był Lwów. Województwo ruskie składało się z pięciu ziem: chełmskiej, halickiej, lwowskiej, przemyskiej, sanockiej.