© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   01.03.2011

Glossarium: sejm niemy

 

sejm niemy – jednodniowy sejm (1 II 1717) kończący okres walk szlachty z królem Augustem II Mocnym. Nazwa sejmu wzięła się stąd, że w obawie przed zerwaniem sejmu nie udzielono głosu nikomu prócz marszałka sejmowego i lektora. Postanowienia sejmu zakładały usunięcie z Polski urzędników i żołnierzy saskich, zachowanie w dotychczasowej formie ustroju kraju, ograniczenie władzy hetmanów oraz uchwalenie podatków na utrzymanie stałego wojska w liczbie 24 tys. porcji.