© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   01.03.2011

Glossarium: sejm walny

 

sejm walny – najwyższy organ władzy ustawodawczej w Polsce. Pierwszy sejm został zwołany w 1493 r., a ostatni w 1793 r. W skład sejmu wchodziły trzy stany sejmujące: król, senat i izba poselska. W artykułach henrykowskich zagwarantowano, iż sejm będzie się zbierał regularnie raz na dwa lata na okres sześciu tygodni (sejm ordynaryjny) oraz - w razie potrzeby - na dwa tygodnie (sejm ekstraordynaryjny).