© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   01.03.2011

Glossarium: Universitas Scientiarum

 

Universitas Scientiarum (łac. uniwersytet nauk) – najstarszy typ wielowydziałowej uczelni wyższej, której początki sięgają XII wieku. W średniowieczu uniwersytety miały cztery fakultety; najniższy szczebel stanowił wydział sztuk wyzwolonych, przygotowujący do nauki na pozostałych fakultetach - medycznym, prawniczym i teologicznym. W Polsce pierwszą tego typu szkołę - Akademię Krakowską - powołał do życia Kazimierz Wielki w 1364 r. Najwyższy poziom naukowy uczelnia ta osiągnęła na przełomie XV i XVI w. W drugiej połowie XVI wieku zaczęła tracić znaczenie, dopiero reformy przeprowadzone przez Hugona Kołłątaja w latach 1777-1783 przywróciły jej właściwą rangę naukową.