© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   10.05.2019

Gotowi do drogi! Przygotowania do mobilności w ramach projektu „Uczę się, aby nauczać...”

W październiku 2018 r. w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie rozpoczęliśmy projekt „Uczę się, aby nauczać. Rozwój kompetencji społecznych poprzez programy dla seniorów w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja dorosłych.

Początek projektu to okres intensywnych przygotowań naszego zespołu muzealnego przed wyjazdami do instytucji partnerskich.

Jak przygotowaliśmy się do wyjazdów?

Braliśmy udział w dwóch szkoleniach z zakresu andragogiki i neurokognitywistyki, kursie języka angielskiego oraz indywidualnych konwersacjach językowych.

Czego sami się nauczyliśmy, by uczyć innych?

W trakcie warsztatów „Kluczowe aspekty edukacji dorosłych” omówiliśmy proces i cykl uczenia się, kwestie dotyczące nabywania wiedzy i umiejętności. Szkolenie poruszało zagadnienia edukacji dorosłych opartej na mechanizmach funkcjonowania mózgu, definiowania celów edukacyjnych i odpowiadających im stylów kształcenia. Uczyliśmy się, jak w zrównoważony sposób wykorzystywać elementy wizualne i tekstowe, by dopasować je do odbiorcy dorosłego. Pracując metodą warsztatową oraz grywalizacji, praktycznie weryfikowaliśmy zastosowanie przykładów i ćwiczeń w celu aktywizacji i angażowania osób uczących się.  Poznawaliśmy sposoby na zwiększanie jakości i efektywności prezentacji, budowy struktury szkoleń wykorzystujących potencjał stylów kształcenia.

Szkolenie „Facylitowanie procesu uczenia się osób dorosłych” przybliżyło nam zagadnienia takie jak: specyfika uczenia się osób dorosłych, rozpoznawanie i modelowanie przekonań oraz postaw wobec aktywności edukacyjnej, możliwości facylitowania aktywności edukacyjnej dorosłych. Analizowaliśmy podstawowe bariery w podejmowaniu aktywności edukacyjnej (w kontekście wybranych teorii andragogicznych). Ćwiczyliśmy metody facylitowania aktywności grupowej, wykorzystania dyskusji i krytycznego myślenia w pracy grupowej.

Jak rozwijaliśmy nasze kompetencje językowe?

Przez pięć miesięcy braliśmy udział w kursie języka angielskiego, dzięki któremu rozwijaliśmy znajomość języka branżowego obejmującego specjalistyczne słownictwo z zakresu muzeologii, edukacji, dziedzictwa kulturowego. Szlifowaliśmy praktyczne stosowanie czasowników modalnych. Przygotowywaliśmy prezentacje poświęcone zagadnieniom związanym z edukacją, komunikacją z publicznością, historią i kulturą krajów, do których się wybieramy. Dzięki umieszczaniu materiałów z zajęć na platformie internetowej, dostępnej dla wszystkich uczestników każdy miał szansę przygotować się do zajęć w dogodnym dla siebie momencie. Oprócz zajęć grupowych, każdy uczestnik odbył trzy indywidualne konwersacje językowe.

Wyposażeni w nową wiedzę i kompetencje jesteśmy gotowi do drogi!

Logo POWER