© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Huss Henryk

 

Huss Henryk (1837-1905) – był synem oficjalisty krzeszowickich dóbr Potockich. Karierę budowniczego kolei zaczynał w 1858 r. w Krakowie pracując przy budowie linii Karola Ludwika łączącej Kraków ze Lwowem. Po ukończeniu w następnym roku szkoły politechnicznej w Wiedniu przeniósł się do Warszawy i pracował jako technik na kolei Warszawsko-Wiedeńskiej a następnie Warszawsko-Terespolskiej. W 1867 r. nadzorował budowę wału przeciwpowodziowego na praskim brzegu Wisły w Warszawie. Kierował w l. 1871-73 robotami na liniach kolejowych Białystok-Goniądz i Brześć-Kijów a w l. 1883-85 budował na zlecenie Tadeusza Chrzanowskiego poleski odcinek linii kolejowej Wilno-Równe. W 1888 przedstawił wraz z Wiktorem Magnusem propozycję wytyczenia konnej kolejki wąskotorowej do Wilanowa a po jej akceptacji przez władze Warszawy w trzy lata później założył spółkę w celu jej budowy; wszedł też do jej zarządu. Zadanie ukończono w 1892 r. a w dwa lata później wprowadzono na tej linii trakcję parową. W 1896 przedłużył ją do Piaseczna a w następnym roku zbudował w Warszawie połączenie między kolejką wilanowską a koleją Warszawsko-Wiedeńską.