© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   20.12.2018

Ile kosztuje projekt?

Blisko dwa lata minęły od podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”. W marcu 2017 roku muzeum, w ramach działania 8.1 ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - Oś Priorytetowa VIII ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, sygnowało dokument zakładający dofinansowanie składające się z dwóch części: kwoty 8874387,98 zł ze środków UE (80% kosztów kwalifikowanych) –  2218596,99 zł ze środków krajowych, co stanowiło 20 % kosztów kwalifikowanych. Planowany pierwotnie całkowity koszt realizacji projektu wynosił: 14 516 446,03 zł brutto, ale w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz dużej zmienności cen uległ on zmianie. Muzeum w grudniu 2018 roku podpisało aneks nr 5 z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowite koszty projektu po podpisanym aneksie wynoszą: 17 783 784,44 zł brutto (koszty kwalifikowane opiewają na 13 651 607,12 zł, koszty niekwalifikowane 4 132 177,32 zł), z czego 10 921 285,69 zł to środki UE, a 2 730 321,43 zł pochodzą ze środków krajowych. Okres realizacji projektu, planowany do końca 2019 roku, pozostaje bez zmian, a niektóre z zadań mają właśnie teraz swój finał. Jak przedstawia się harmonogram rzeczowo-finansowy projektu po zmianach wobec pierwotnie zakładanych kwot? Obejmuje on zadania podzielone na 9 grup, w których koszty albo uległy podwyższeniu, albo tez obniżeniu. Są to:

  1. Prace konserwatorskie oraz dokumentacyjne i zabezpieczające  przy dekoracjach malarsko – sztukatorskich w Galeriach Ogrodowych i Lapidarium na parterze pałacu: pierwotny planowany koszt całkowity: 1 490 11,91 zł (wydatki kwalifikowane: 1 211 717,00 zł, wydatki niekwalifikowane 278 694,91 zł), wydatki całkowite po podpisanych aneksach: 1 423 110,00 zł (w tym wydatki kwalifikowane 1 157 000,00 zł).
  2. Modernizacja i przebudowa sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu – pierwotny planowany koszt całkowity: 7 171 211,01 zł (wydatki kwalifikowane: 5 830 252,85 zł, wydatki niekwalifikowane 1 340 958,16 zł), wydatki całkowite po podpisanych aneksach: 10 450 080,00 zł.
  3. Konserwatorski remont dachu skrzydła północnego Pałacu w Wilanowie – pierwotny planowany koszt całkowity:  1 181 429,77 zł (wydatki kwalifikowane: 960 512,01 zł, wydatki niekwalifikowane 220 917,76 zł), wydatki całkowite po podpisanych aneksach: 1 156 200,00 zł. Działanie zostało zrealizowane i rozliczone w okresie 08.2017 – 12.2017,
  4. Roboty remontowe i zabezpieczające w budynku Oranżerii – pierwotny planowany koszt całkowity: 631 581,77 zł (wydatki kwalifikowane: 513 481,11 zł, wydatki niekwalifikowane 118 100,66 zł), wydatki całkowite po podpisanych aneksach: 670 350,00 zł. Zadanie jest realizowane do grudnia 2018 roku.
  5. Konserwacja czterech figur Herkulesów wraz z postumentami oraz wykonanie ich kopii –pierwotny planowany koszt całkowity: 1 311907,82 zł (wydatki kwalifikowane: 1 066 591,72 zł, wydatki niekwalifikowane 245 316,10 zł), koszty nie uległy zmianom, a realizacja zadania kończy się w grudniu 2018 roku.
  6. Trójwymiarowa dokumentacja wybranej kolekcji zbiorów – pierwotny planowany koszt całkowity: 1 071 576,00 zł (wydatki kwalifikowane: 871200,00 zł, wydatki niekwalifikowane 200 376,00 zł), wydatki całkowite po podpisanych aneksach: 1074857,64 zł. Zadanie kontynuowane jest do kona trwania projektu.
  7. Promocja – pierwotny planowany koszt całkowity: 387 263,72 zł (wydatki kwalifikowane: 317 563,66 zł, wydatki niekwalifikowane 69700,06 zł), wydatki całkowite po podpisanych aneksach: 314191,71 zł.
  8. Zarządzanie projektem - pierwotny planowany koszt całkowity: 646 470,03 zł (wydatki kwalifikowane: 321 666,62 zł, wydatki niekwalifikowane 324 803,41 zł), wydatki całkowite po podpisanych aneksach: 758 493,27 zł.
  9. Przygotowanie projektu – rzeczywiste koszty całkowite: 624 594,00 (wydatki niekwalifikowane), działanie było zrealizowane w okresie 09.2011 – 09.2016.

logotypy POIiŚ3