© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Sobiesciana   Sobiesciana   |   25.05.2015

Ilustracja poematu na koronację Jana III Sobieskiego

Utwór panegiryczny Joachima Pastoriusza, historiografa królów polskich, pisarza i poety, został napisany w Gdańsku z okazji koronacji Jana Sobieskiego. Jego centralnym tematem jest herb Sobieskich, który autor opisuje jako tarczę Królestwa Polskiego, a także porównuje do tarczy Ateny. Również rycina ilustrująca poemat wykorzystuje motyw heraldyczny. Przedstawia ukoronowaną tarczę z herbu Sobieskich, otoczoną wieńcem laurowym. W górnej części kompozycji napis nawiązujący do zwycięskiej bitwy Sobieskiego pod Chocimiem: Coronatur quia protexit (Zostaje koronowany ponieważ obronił).