© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Inne urzędy wojskowe

Lata siedemdziesiąte XVII stulecia przyniosły utworzenie specjalistycznych urzędów wojskowych. Pojawiło się więc stanowisko prowiantmagistra – zajmującego się dostarczaniem prowiantu, generała chirurga – nadzorującego wojskową służbę zdrowia i generała audytora – doradzającego hetmanowi w sądach dla wojsk autoramentu cudzoziemskiego.