© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   22.02.2022

Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie fauny oraz ocenienie planowanego podniesienia poziomu lustra wody w Jeziorze Wilanowskim o 40 cm z poziomu 82,40 m n.p.m do 82,80m n.p.m. na okoliczną faunę

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25), pn.: inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie fauny oraz ocenienie planowanego podniesienia poziomu lustra wody w Jeziorze Wilanowskim o 40 cm z poziomu 82,40 m n.p.m (obowiązujące pozwolenie wodno-prawne) do 82,80m n.p.m. (planowany poziom podniesienia poziomu lustra wody na które konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego) na okoliczną faunę.

Znak sprawy DAS.2402.1.MŻ.2022