© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Inwentarz Generalny 1696 z opracowaniem

Szósty tom serii "Ad Villam Novam", "Inwentarz Generalny 1696" rozpoczyna serię publikacji dokumentów inwentarzowych opisujących wyposażenie pałacu wilanowskiego od XVII do XIX wieku, które spisywane były w ważnych dla właścicieli Wilanowa momentach takich jak podział spadku czy przekazanie majątku. Inwentarz spisany po śmierci króla Jana III Sobieskiego stanowi kluczową pozycję dla badaczy tego okresu, a jednocześnie uznaje się go za jedyny i najbardziej kompletny rejestr ruchomości króla na terenie stolicy. Przygotowane przez Annę Kwiatkowską opracowanie zawiera odpis dokumentu i komentarz weryfikujący wcześniejszą publikację z 1937 roku przygotowaną przez historyka i archiwistę Aleksandra Czołowskiego, który odnalazł dokument w Archiwum Ordynacji Nieświeskiej Radziwiłłów w Warszawie. Publikacja wzbogacona jest o aneks zawierający kolorowe ilustracje.