© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Ad Villam Novam   Ad Villam Novam   |   26.10.2015

Inwentarz Generalny 1696 z opracowaniem tom VI 2012

Większość dotychczasowych publikacji na temat pałacu wilanowskiego koncentrowała się głównie na omówieniu jego koncepcji architektonicznej. Analizowane i dyskutowane były nawarstwienia kolejnych etapów przebudowy, treści ikonograficzne dekoracji malarskich i rzeźbiarskich, ich gama kolorystyczna. Przedstawiano administracyjne aspekty rezydencji w kontekście całego klucza wilanowskiego. Rzadziej przedmiotem badań były przechowywane w nim ruchomości. (...)
Niniejsza praca rozpoczyna serię publikacji, mających na celu udostępnienie czytelnikom Ad Villam Novam dokumentów w znacznym stopniu uzupełniających tę wiedzę. Są nimi przechowywane w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie inwentarze ruchomości, spisywane w ważnych dla właścicieli Wilanowa chwilach: podziału spadku, przekazu majątkowego czy rutynowej kontroli zasobów od XVII do XIX w. Szczegółowo rejestrują procesy zmian dekoracji i wyposażenia pałacu wilanowskiego w kolejnych fazach jego rozwoju, uwzględniając realia życia codziennego. (...)
Jako pierwszy z publikowanych inwentarzy prezentujemy dokument odnoszący się do Inwentarza Generalnego spisanego, jak głosi tytuł, 10 listopada 1696 r., czyli pięć miesięcy po śmierci Jana III, która nastąpiła 17 czerwca 1696 r. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów w badaniach nad historią wilanowskiej rezydencji. Był on podstawą większości dotychczasowych opracowań historycznych dotyczących króla i jego rodziny, stanowił też ważny element analizy historyków sztuki i kulturoznawców zajmujących się tą epoką. Jego odkrycie w latach trzydziestych ubiegłego wieku stało się przełomem w faktografii barokowego Wilanowa.
(ze wstępu Anny Kwiatkowskiej)