© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   05.01.2018

„Jaki park zamiast plaży” – opinia muzeum

Zachęcamy do zapoznania się z uwagami muzeum do konsultacji społecznych „Jaki park zamiast plaży”.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jako instytucja powołana do sprawowania opieki nad dziedzictwem narodowym nie tylko z uwagą przygląda się pracom związanym z planowaniem przestrzennym, ale też aktywnie uczestniczy w działaniach dotyczących zmian w swoim najbliższym otoczeniu.

Zdajemy sobie sprawę, że kształtowanie przestrzeni jest zagadnieniem zarówno trudnym, jak i wymagającym odpowiedzialności – z błędami architektów i decydentów będą zmagać się kolejne pokolenia. Dlatego też Muzeum Pałacu w Wilanowie jako „muzeum rozszerzone” czuje się odpowiedzialne za otoczenie, w którym funkcjonuje. Szukamy dobrych wzorców, wymieniamy się doświadczeniami i pomysłami z partnerskimi instytucjami, bierzemy aktywny udział w dyskusjach, które dotyczącą przestrzeni w naszym bliższym i dalszym sąsiedztwie – robimy to dla dobra naszych zwiedzających – sąsiadów, rodaków i zagranicznych gości.

Teren tzw. Plaży Wilanów jest obecnie przedmiotem debaty publicznej – 11 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie podsumowujące przeprowadzone przez Urząd Dzielnicy Wilanów konsultacje społeczne. W załącznikach przedstawiamy zbiór materiałów, które muzeum przekazało jako swój głos w dyskusji – wśród nich są dotychczasowe uwagi muzeum zgłaszane do projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (obejmującego teren dzisiejszej Plaży Wilanów), a także opracowanie dotyczące zagospodarowania Osi Królewskiej i terenu Plaży Wilanów przygotowane przez Ewę Jakubowską-Smagieł, pracującą w muzeum.

Podczas spotkania informacyjnego 5 grudnia 2017 r. w Urzędzie Dzielnicy Wilanów z wielką radością odnotowaliśmy, że postulaty muzeum i mieszkańców są spójne – potrzeba nam więcej zieleni, odcięcia od hałaśliwych ulic i połączenia tradycji oraz nowoczesności – pałacu wilanowskiego i Miasteczka Wilanów. Mamy nadzieję, że głos mieszkańców i muzeum zostanie wysłuchany.

Więcej o konsultacjach społecznych „Jaki park zamiast plaży” tutaj.