© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
„Studia Wilanowskie”   „Studia Wilanowskie”

Jan III Sobieski i jego mecenat artystyczny

Studia Wilanowskie, 1977 r. T. I

W powszechnej świadomości społeczeństwa imię Jana III Sobieskiego związało się głównie z jego działalnością na polu polityki i sztuki wojennej, z piastowaną przez niego godnością królewską, z jego legendarnymi już niemal sukcesami militarnymi, zwłaszcza zaś ze sławną wiktorią wiedeńską.
Dzięki licznym dziś publikacjom naukowym, wiadomo, że bohaterski monarcha-wojownik nie ograniczał swych zainteresowań wyłącznie do problemów, które mogły go obchodzić jako wodza, polityka i panującego, lecz-podobnie, jak jego poprzednicy na tronie polskim-okazywał żywe zainteresowanie dla spraw nauki, kultury i sztuki...

 

 

 

Zobacz wszystkie artykuły i numery Studiów Wilanowskich