© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   16.12.2021

Kapsuła Czasu ze zobowiązaniami klimatycznymi firm – „Partnerstwo na rzecz klimatu”

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie nawiązało współpracę z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakładem Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska[1], aby wspólnie rozwijać działalność w zakresie opieki nad zasobami przyrodniczymi. Umowę w tej sprawie podpisali: Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa, oraz Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem było zorganizowanie konferencji „Kultura. Natura. Przyszłość” we wrześniu 2021 r, w ramach partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju pod hasłem „Razem dla środowiska”[2]. Pamiątką konferencji jest kapsuła czasu, do której obietnice działań i zobowiązań klimatycznych do zrealizowania przed 2030 r. złożyły firmy zaangażowane w projekt „Partnerstwo na rzecz klimatu”[3] realizowanego wspólnie z UNEP/GRID w ramach Dekady Ochrony Ekosystemów ONZ – wyznaczonej na lata 2021–2030.

Symboliczny klucz do kapsuły został przekazany dzieciom – przedstawicielom  pokolenia, które wejdzie w dorosłość w roku 2030, aby to one mogły w przyszłości zweryfikować deklaracje wobec klimatu i środowiska złożone przez 22 firmy[4].

Dzięki współpracy wszystkich partnerów będzie możliwe osiągnięcie wielowymiarowych efektów środowiskowych, a rewitalizacja zdegradowanych ekosystemów wilanowskich stanie się z pewnością jednym z najważniejszych projektów na rzecz wzmocnienia opieki nad zasobami przyrody w muzeum.

W ten sposób Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie realizuje założenia wilanowskiego programu opieki nad dziedzictwem kulturowym i środowiskowym, który wraz z szeroko zakrojoną edukacją i podnoszeniem świadomości społecznej dotyczącej przyrody systematycznie tworzy Muzeum Kultury i Natury.


[1] UNEP/GRID Warszawa od 1991 roku realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ONZ ds. Środowiska (UNEP), działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, wspierając programy realizujące właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej, a  także propagując postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie.

[2] http://www.onz.org.pl/unep-grid

[3] https://www.climateleadership.pl/

[4] https://gridw.pl/knp/