© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   24.05.2011

Kariera Wilhelma le Vasseur de Beauplana w Polsce

Na dwór króla Zygmunta III Wazy Wilhelm le Vasseur de Beauplan trafił w 1630 roku, tym samym, w którym zwolniony został z armii francuskiej. Nie chcąc zastanawiać się głębiej nad przyczynami wyjazdu Beauplana do Polski, jedno można stwierdzić – na jego przyjeździe na dwór Zygmunta III najbardziej skorzystała Rzeczypospolita. Trudno jest przecenić wkład Beauplana w rozwój polskiej myśli kartograficznej i inżynieryjnej, głównie za sprawą jego działalności jako projektanta oraz budowniczego systemów obronnych, a także jego wkładu w rozwój kartograficznego obrazu ziem polskich. Z jego map korzystali wszyscy ci, którzy mieli wpływ na bieg wydarzeń w XVII-wiecznej Polsce, łącznie z Janem III Sobieskim i jego oficerami, którzy używali ich podczas walk z Kozakami i Tatarami. Południowo-zachodnie kresy Rzeczpospolitej nie zostały wcześniej skartowane. Beauplan zrobił to jako pierwszy, zyskując sławę znakomitego kartografa. Wykonane przez niego mapy cechowały się wielką dokładnością osnowy matematycznej oraz szczegółowością, dlatego przez długi czas były podstawowym źródłem informacji o regionie, również dla innych kartografów.

Beauplan do Francji powrócił po osiemnastu latach, w 1648 roku, już po śmierci kardynała Richelieu, i w przeddzień wybuchu Powstania Chmielnickiego. Na początku osiadł w rodzinnym Dieppe, w którym w latach 1650-51 był komendanta fortu Le Polette. Potem w 1652 roku przeniósł się do Rouen. Według niektórych źródeł Beauplan po powrocie do Francji miał jeszcze odwiedzić Polskę, podróżować po Indiach Zachodnich. Najprawdopodobniej brał udział w bitwie pod Beresteczkiem w 1651 roku. Pewne jest, że w 1665 roku zaciągnął się do francuskiego korpusu inżynierów wojskowych i służył w nim do około 1670 roku. Zmarł około 1675 roku.