© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   13.04.2015

Karta Dużej Rodziny

Duże Rodziny zwiedzają Wilanów

W końcu XVII wieku pałac wilanowski był domem dużej rodziny: król Jan III i królowa Maria Kazimiera spędzali tu letnie tygodnie z czwórką swoich dzieci. Dziś królewska rezydencja w Wilanowie to miejsce, gdzie historia i kultura spotyka się z naturą. Zapraszamy Duże Rodziny, które chcą poznawać historię Polski i wspaniałe dzieła sztuki europejskiej, do pałacowych komnat, barokowych ogrodów i romantycznego parku. Dzięki bogatym, w pełni otwartym zasobom wiedzy dostępnym na stronie internetowej muzeum i aplikacjom mobilnym można dobrze przygotować się do wizyty w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, aby na miejscu ze zrozumieniem i przyjemnością odkrywać tajemnice architektury, podziwiać dzieła sztuki z wilanowskiej kolekcji, kwietne dywany królewskich ogrodów, a także bogactwo flory i fauny w parku.

Uprzejmie informujemy, że posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje rabat na bilety wstępu na wydarzenia z oferty stałej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz zakupy w muzealnym sklepie: 25 procent zniżki na bilety do pałacu, parku oraz na zajęcia edukacyjne i 20 procent rabatu na zakupy w muzealnym sklepie. 

Karta Dużej Rodziny obowiązuje na bilety w cenie do 20 zł.

Wilanowskie muzeum od wielu lat podejmuje działania mające na celu rozszerzenie oferty kierowanej do rodzin z dziećmi oraz wyrównanie szans w dostępie do kultury. 

Wszystkich zwiedzających zapraszamy w każdy czwartek do bezpłatnego zwiedzania pałacu i ogrodów. 

Dzieci do 7. roku życia zwolnione są z opłaty za bilety wstępu do pałacu i parku.

Wszystkim uczniom do 16. roku życia przysługują bilety wstępu za symboliczną złotówkę w ramach akcji „Muzeum za złotówkę” finansowanej przez MKiDN.

Muzeum organizuje wiele otwartych i bezpłatnych imprez plenerowych, w trakcie których publiczność może korzystać z programów edukacyjnych.

Muzeum aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację działań bezpłatnych. Obecnie trwa projekt badawczy poświęcony tematyce bioróżnorodności (NFOŚ) obudowany licznymi działaniami edukacyjnymi, za które nie pobieramy opłat. 

Dzięki dofinansowaniu ze środków samorządowych realizowane są także programy dla lokalnej publiczności m.in. akcje Zima w mieście, Lato w mieście.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie dba o przejrzystość i dostępność informacji o zasobach kulturowych i przyrodniczych historycznej rezydencji królewskiej oraz o różnorodnych formach działalności muzeum adresowanych do różnych grup społecznych. Stawiamy na multimedialność i szeroki, otwarty dostęp do wiedzy za pośrednictwem internetu (www.wilanow-palac.pl).

Wortal Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie popularyzuje badania naukowe, efekty pracy wybitnych specjalistów z polskich ośrodków akademickich i instytutów naukowych. Wiedza przekazywana jest na wiele sposobów: poprzez e-learning (moduły złożone z tekstów i animowanego materiału ilustracyjnego), filmy i prezentacje multimedialne, a także liczne artykuły osadzone w encyklopedii utworzonej w 2006 r. (ponad 3000 artykułów, a ich liczba ciągle rośnie!), które w rzetelny i przystępny sposób zapoznają z różnymi aspektami historii i kultury wieków dawnych. 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wypracowało spójny system informacji składający się z fotokodów, aplikacji, stron mobilnych oraz warstwy rozszerzonej rzeczywistości. Blisko 50 obiektów na terenie letniej rezydencji króla Jana III zostało oznaczonych fotokodami, które po zeskanowaniu przenoszą do lekkich stron mobilnych opisujących konkretne atrakcje. 

Dzięki dużej dostępności darmowych narzędzi do samodzielnego odkrywania historii, bogatym zasobom wiedzy na stronie internetowej, ścieżkom tematycznym, aplikacjom mobilnym wizyta każdej rodziny w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie to wyjątkowa szansa na poznanie narodowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.