© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   11.05.2023

Klub Czytelników Tekstów Łatwych

Problem

Wiedza o muzealnych publikacjach w tekście łatwym jeszcze jest niewielka, ponieważ takie materiały dopiero wchodzą do instytucji kultury. Czytanie książek wielu osobom sprawia dużo radości, jest to dla nich ciekawa forma spędzania wolnego czasu. Z powodu małej liczby książek napisanych w tekście łatwym czytelnicy takich materiałów w dużo mniejszym stopniu mogą się nacieszyć słowem i ciekawymi treściami. Dlatego chcemy połączyć popularyzowanie tekstów łatwych z przybliżaniem wiedzy o historii, kulturze, obyczajach.

Rozwiązanie

Klub Czytelników Tekstów Łatwych spotyka się regularnie, aby wspólnie czytać książki i różne teksty oraz o nich rozmawiać. Zalet takich spotkań jest wiele. Poprawiają one i rozwijają umiejętność czytania, poszerzają słownictwo, przybliżają wiedzę o życiu, świecie, historii i innych poruszanych tematach. Rozbudzają też wyobraźnię oraz nowe zainteresowania. Spotkania wokół tekstu łatwego organizowane w muzeum dają możliwość poznawania nie tylko poprzez słowo, ale również doświadczanie. Dzięki temu uczestnikom łatwiej zrozumieć treści, łatwiej zapamiętują nowe słowa.

Dla kogo

Spotkania skierowane są do użytkowników tekstów łatwych do czytania i rozumienia. Najogólniej są to osoby, które znają język polski na podstawowym poziomie, w tym przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy też osoby w spektrum autyzmu.

Nasze propozycje

Zainicjowaliśmy Klub Czytelników Tekstów Łatwych, czyli cykliczne spotkania, podczas których czytamy teksty łatwe opracowane przez nasze muzeum. W ten sposób przybliżamy wiedzę o tym miejscu.

Jest to również okazja do trenowania umiejętności z życia codziennego, np. jak i gdzie kupić bilet, co zrobić, gdy zgubimy się w nowym miejscu, jak zachowywać się w muzeach.

Chcemy się spotykać, aby propagować teksty łatwe do czytania i rozumienia, budować nową grupę odbiorców oraz rozwijać umiejętności. Chcemy dzielić radość z udziału w życiu kulturalnym, z poznawania nowych słów oraz ze wspólnego czytania i spędzania czasu.


Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pt. „Kultura bez barier” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w partnerstwie z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Fundacją Kultury bez Barier oraz Institut für Bildung und Kultur e.V.