© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Ad Villam Novam   Ad Villam Novam   |   14.12.2015

Kochane pieniążki przyślijcie rodzice

Rodzice doskonale wiedzą, jak wiele pieniędzy kosztuje zapewnienie dzieciom dobrego wykształcenia. Niedawno ktoś policzył, że koszt wychowania dziecka w Polsce wynosi ok. 200 tys. zł. Z podobnymi problemami zderzali się w dawnej Polsce zasobni w grosz magnaci, co jeden z Radziwiłłów z początku XVIII w. krótko i dobitnie wyraził. Stałym punktem edukacji magnackich synów była podróż po zachodnich krajach Europy. Jeden z rodziców podliczał, że kosztowało go to 600 tys. zł. A za taką kwotę można było przez rok utrzymać 100 konną chorągiew husarską. Jak widać, koszt nauki i hulanek młodych magnatów na Zachodzie, był nie lada powodem do trosk kochających rodziców.

NGAB, F. 694, op. 1, nr 55, k. 30v
„Cudze Kraje Synów moich kosztowały mię sześć kroć sto tysięcy złotych – 600000”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Logo MKiDN