© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   14.04.2011

Kodyfikacje prawne Pierwszej Rzeczypospolitej

Prawo Polski przedrozbiorowej charakteryzowało się prawie zupełnym brakiem kodyfikacji prawnych i partykularyzmem nie tylko stanów, ale i poszczególnych ziem wchodzących w skład państwa. Wpływ na taki stan rzeczy miały odrębności prawne mające swe źródło w historycznym rozwoju poszczególnych ziem. Decentralizacja władzy – tak charakterystyczna dla Rzeczpospolitej − odcisnęła swe piętno na odrębnościach prawnych, a słaba władza królewska i obawy szlachty sprawiły, że prawie żadne kompleksowe uregulowania praw nie weszły w życie. Pomimo tego powstało szereg opracowań i kodyfikacji, które mimo prywatnego charakteru używane były w polskim sądownictwie.