© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   10.12.2018

Kolacja Mistrzów w Wersalu | projekt „A Place at the Royal Table”

W Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie realizowało projekt „Miejsce przy królewskim stole”, w ramach którego upowszechniało wiedzę o kulturze staropolskiej, w szczególności o kuchni historycznej i obyczajach związanych z kulturą stołu, rozumieniu smaku oraz kształtowaniu polskiego dziedzictwa kulinarnego na tle europejskiej tradycji. W 2018 roku przeprowadziliśmy ponad 200 warsztatów kulinarnych, w trakcie których dzieci, młodzież i dorośli zdobywali wiedzę o kuchni staropolskiej i doświadczenie praktyczne. Zorganizowaliśmy też konferencję naukową „The Power of Taste. Europe at the Royal Table” w dniach 5–6 października 2018 roku, w której udział wzięli znani eksperci food-studies:  Fabio Parasecoli, Massimo Montanari, Bruno Laurioux, Marc Meltonville i Jarosław Dumanowski, poświęconą badaniu źródeł historycznych, popularyzacji wiedzy na temat kuchni i obyczajów stołu, rekonstrukcji kulinarnej i przemysłom kulturowym związanym z żywieniem dawniej i obecnie.

Program „Miejsce przy królewskim stole/A Place at the Royal Table” realizowany był w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 i we współpracy z Siecią Europejskich Rezydencji Królewskich/Network of European Royal Residences. Jego zwieńczeniem była uroczysta kolacja celebrowana 10 grudnia 2018 roku w Wersalu, w pałacu Grand Trianon, przygotowana przez Alaina Ducasse’a na podstawie XVIII-wiecznych przepisów opracowanych przez samego Ducasse’a oraz czterech szefów kuchni z rezydencji królewskich współpracujących w ramach Sieci, zaproszonych przez panią Catherine Pégard, prezydent Wersalu. Byli to: Maciej Nowicki z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Christian Garcia, szef kuchni z pałacu książąt Grimaldich w Monaco oraz dwoje kucharzy z Włoch: Rosanna Marziale z Reggia di Caserta i Alfredo Russo z Reggia di Venaria.

Maciej Nowicki podzielił się z organizatorami kolacji przepisem na deser – mleko gdańskie, które w Grand Trianon podano w głębokim talerzu, z owocami. Maciej Nowicki miał także okazję opowiedzieć zebranym przy stole reprezentantom europejskich rezydencji królewskich i innym ważnym gościom o kuchni staropolskiej oraz programie rekonstrukcji kulinarnej kultywowanej w pałacu wilanowskim.

Obiad w Wersalu to hołd dla tradycyjnej Haute Cuisine, która jest cennym i wciąż na nowo odkrywanym dziedzictwem kultury europejskiej.


Logo Europejskiego Roku Dziedzictwa  Logotyp ARRE