© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Kompetencje społeczne, czyli co?

Różne wyjaśnienia słownikowe i koncepcje naprowadzają na wyróżnienie trzech aspektów kompetencji społecznych:

  • aspekt poznawczy: posiadana wiedza, rozumienie sytuacji społecznych, znajomość skryptów i reguł interakcji międzyludzkich oraz umiejętność planowania zachowań społecznych,
  • aspekt motywacyjny i emocjonalny: gotowość do angażowania się w sytuacje społeczne (w tym empatia),
  • zachowanie, umiejętności zastosowania znanych schematów we własnym działaniu, wykorzystywanie umiejętności społecznych.

Michael Argyle, psycholog społeczny, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, wyróżnił takie elementy kompetencji społecznych jak:

  • empatia oraz umiejętność podejmowania ról istotnych z punktu widzenia współpracy i układania harmonijnych relacji z innymi,
  • nagradzanie, czyli umiejętność udzielania wzmocnień społecznych innym ludziom, i reguła wzajemności, czyli odzwierciedlania i motywowania,
  • asertywność, czyli umiejętność obrony własnych praw i granic bez okazywania agresji,
  • rozumienie kontekstu społecznego i zachowań, w tym umiejętność rozwiązywania konfliktów (przyjmowanie i analizowanie innego punktu widzenia niż własny),
  • komunikacja werbalna i niewerbalna,
  • umiejętność korzystnej autoprezentacji.

Kompetencje społeczne można, a nawet trzeba ćwiczyć przez całe życie.