© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   24.02.2021

KOMPLEKSOWA USŁUGA WYKONANIA ELEMENTÓW ARANŻACJI WYSTAWY CZASOWEJ. Znak sprawy: DS.2402.1.MS.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego z zakresu działalności kulturalnej zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póź. zm.),
pn.:
KOMPLEKSOWA USŁUGA WYKONANIA ELEMENTÓW ARANŻACJI WYSTAWY CZASOWEJ (etalaż)
wraz z usługą: montażu, demontażu, utylizacji i transportu,
w ramach realizacji  przedsięwzięcia z zakresu działalności kulturalnej pn.: „Wystawa:  Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w historii epoce Linneusza”.

24 lutego 2021 r. opublikowano:

09 marca 2021 r. opublikowano: