© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   03.10.2018

Konferencja naukowa „Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka – gospodarka – kultura” | 10–11 czerwca 2019

W dniach 10–11 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka – gospodarka – kultura organizowana przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 

Dnia 3 lipca 1720 roku Elżbieta Sieniawska sfinalizowała zakup dóbr wilanowskich od królewicza Konstantego Sobieskiego. Było to zwieńczenie długich zabiegów o pozyskanie pałacu króla Jana III i jeden ze sposobów na potwierdzenie prestiżu Sieniawskich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Działalność Elżbiety Sieniawskiej w Wilanowie stanowi punkt zwrotny w historii tego miejsca. Zaniedbana rezydencja i podupadające dobra wilanowskie zyskały nową, zamożną właścicielkę, dla której zakup okazał się także zobowiązaniem do kolejnych inwestycji architektoniczno-artystycznych i gospodarczych na terenie rezydencji.

Przypadająca w 2020 roku 300. rocznica „transakcji wilanowskiej” jest powodem do przypomnienia postaci Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej – jej osobowości, działalności politycznej, gospodarczej, fundacyjnej oraz rozległego patronatu. Chcielibyśmy pokazać, ile wilanowska rezydencja zawdzięcza owej „królowej bez korony”, „wielkiej rządzisze” czy też „pani wysokiego rozumu”, jak nazywali ją współcześni. Planujemy wystawę poświęconą Elżbiecie Sieniawskiej, poprzedzoną zebraniem efektów badań naukowych, wzbogaconą szeregiem działań edukacyjnych, kulturalnych i promocyjnych.

Aktualnie trwają prace nad wydaniem publikacji pokonferencyjnej.

- - -

Rada Konferencji:
prof. dr hab. Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr Agnieszka Słaby (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr Anna Ziemlewska (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
Konrad Pyzel (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

Sekretarz:
Konrad Morawski (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)


Logo MuzeumLogo UPK