© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   07.03.2022

Konferencja podsumowująca projekt POPC „www.muzeach”

Dobiega końca projekt „www.muzeach”. Dzięki niemu już niedługo w serwisie wmuzeach.pl znajdziemy ponad 10 tysięcy obiektów ze zbiorów pięciu polskich muzeów.

W środę 16 marca 2022 r. o godz. 11.00 w pałacu w Wilanowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia jej zapisu.

Na stronie wmuzeach.pl w jednym miejscu, łatwo i bezpłatnie każdy będzie mógł o dowolnej porze poznać różnorodne kolekcje Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Szczecinie i Muzeum – Zamku w Łańcucie.

Odbiorcy wmuzeach.pl będą mogli oglądać różnorodne zbiory – sztuki prehistorycznej, starożytnej i współczesnej, dzieła artystów polskich i europejskich, a także te pochodzące z Dalekiego Wschodu. Są wśród nich m.in.: rzeźby, rysunki i ryciny, obrazy, rzemiosło artystyczne, archiwalne zdjęcia i przedmioty codziennego użytku, jak mapy czy meble, a nawet geoportale. Wszystkie dzieła sztuki opatrzone zostały opisami, a dzięki dziesięciu minikolekcjom z zadaniami edukacyjnymi będzie można spojrzeć na zbiory w sposób przekrojowy.

Projekt „www.muzeach” realizują: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jako lider i beneficjent w partnerstwie z: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowym w Lublinie, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum – Zamkiem w Łańcucie. Głównym celem jest udostępnianie zasobów cyfrowych różnego rodzaju z wielu muzeów w jednym miejscu w sposób prosty i bezpłatny – a przez to poprawa dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

POPC