© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Konferencje i seminaria naukowe w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

2023
_________________________________________________________________________

W Wilanowie „zjawił się po rekonwalescencji kustosz Muzeum Narodowego i kierownik Muzeum Wilanowskiego, J. Morawiński”. O początkach oddziału wilanowskiego MNW
3 sierpnia
Seminarium, podczas którego referat wygłosiła dr Anna Ziemlewska.

Biblioteka Króla – podsumowanie efektów prac konserwatorskich i badawczych
23 maja
Seminarium poświęcone głównym założeniom konserwatorskim i pracom wykonanym w jednym z kluczowych pomieszczeń Pałacu Wilanowskiego II połowie 2023 r.. W roli prelegentów wystąpili zaangażowani w realizację projektu pracownicy muzeum oraz wykonawcy zewnętrzni: Maciej Baran, Irma Fuks-Rembisz, Karolina Grams, Katarzyna Górecja, Anna Kwiatkowska, Elżbieta Modzelewska i Michał Witkowski, którzy opowiedzieli m.in. o historii miejsca i wynikach badań.

Seminaria w ramach cyklu „Monumentum Sobiescianum”:
-
W cieniu korony. Rzym, gender i operowe pary dedykowane Stuartom – wykład dr Anety Markuszewskiej (18 maja)
- Klasztor benedyktynek-sakramentek w Palazzo Zuccari w Rzymie jako przejaw religijności i działalności fundatorskiej królowej Marii Kazimiery d’Arquien Sobieskiej – wykład dr. Jarosława Pietrzaka (30 marca)
- Z badań nad kampamentem czerniakowskim 1732 roku – wykład dr hab. Jakuba Sito (30 listopada)

2022
_________________________________________________________________________

Od EZD do BPM. Współczesne trendy zarządzania procesami instytucji kultury
8 grudnia
Podczas konferencji eksperci wprowadzili pracowników muzeów w teoretyczny kontekst zagadnienia, a następnie zaprezentowali przegląd dobrych praktyk i narzędzi, w tym kompleksowe oprogramowanie do modelowania i optymalizacji procesów. Punktem wyjścia do dyskusji były doświadczenia muzeum wilanowskiego – które od ponad dekady skutecznie wykorzystuje tego rodzaju systemy do zarządzania projektami i dokumentacją.

Myślenie krytyczne w muzeum | uczenie przez dziedzictwo i taniec
15 grudnia
Celem konferencji było inspirowanie kuratorów i nauczycieli oraz artystów do zmiany sposobu opowiadania o dziedzictwie, a także uświadamianie potencjału dziedzictwa jako przestrzeni integracji społecznej o kluczowym znaczeniu dla edukacji.

Konferencja podsumowująca projekt POPC „www.muzeach”
16 marca
Projekt „www.muzeach” realizują: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jako lider i beneficjent w partnerstwie z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowym w Lublinie, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum-Zamkiem w Łańcucie. Głównym celem jest udostępnianie zasobów cyfrowych różnego rodzaju z wielu muzeów w jednym miejscu w sposób prosty i bezpłatny – a przez to poprawa dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej.

2021
_________________________________________________________________________

Konferencja „Urbanizacja postruralistycznego otoczenia Muzeum”
27 stycznia
Konferencja poświęcona została dawnym terenom wiejskim, sąsiadującym z Muzeum. Do dyskusji zaproszono specjalistów z zakresu architektury, urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego.

2020
_________________________________________________________________________

„Stanisław Żółkiewski w pamięci potomnych” - online
11 grudnia
Seminarium naukowe poświęcone wielkiemu pradziadowi króla Jana III w formule online. Prelegenci opowiedzieli o dokonaniach hetmana Stanisława Żółkiewskiego na niwie wojskowej i politycznej, przyjrzeliśmy się różnym formom pamiętania i upamiętniania jego postaci przez rodzinę i kolejne pokolenia Polaków oraz dziedzictwu hetmana w XXI w.

Projekt „Jak słodko i zaszczytnie umierać za ojczyznę! Stanisław Żółkiewski w pamięci potomnych” sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Projekt „Citri et Aurea”
-
Polsko-włoskie seminarium ogrodowe „Citri et Aurea" (online), poświęcone konserwacji ogrodów historycznych i kolekcjom cytrusów w Polsce i we Włoszech. Swoje wykłady wygłosili pracownicy rezydencji historycznych: Ogrody Boboli we Florencji, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum w Nieborowie i Arkadii oraz Muzeum Łazienki Królewskie (3 września)
- Seminarium podsumowujące projekt „Citri et Aurea” oraz wizytę studyjną we Włoszech – podsumowanie wyników badań dokumentów w Archiwum Państwowym we Florencji, omówienie rzemiosła w uprawie cytrusów oraz symboliki roślin i krajobrazów w historycznych wnętrzach (4 lutego)

Letnie seminarium konserwatorskie z zakresu ogrodów historycznych
11 sierpnia
Seminarium dla praktykantów Działu Ogrodowego poświęcone procesowi konserwacji i rewaloryzacji ogrodów Wilanowa, pracy konserwatora zieleni zabytkowej i historyka sztuki ogrodowej oraz rodzajom dokumentacji obiektów architektury krajobrazu.

Seminaria w ramach cyklu „Monumentum Sobiescianum”:
Twórczość rzeźbiarska Andreasa Schlütera i Stephana Schwanera – wykład dr. hab. Michała Wardzyńskiego (6 lutego)

2019
_________________________________________________________________________

„The Sobieski Family: history, culture and society. Insights between Rome, Warsaw and Europe”
17–18 października
Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Włoski Instytut Kultury i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

„Nanban. Far East. Close Art
4–5 października
Międzynarodowa konferencja wieńcząca „The Collaborative Project of Conservation of the Nanban Table from the Collection of Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów” współfinansowany przez Fundację Sumitomo. Celem konferencji była prezentacja efektów konserwacji unikatowego stołu w stylu nanban z wilanowskiej kolekcji. Spotkanie było też okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących konserwacji tego typu obiektów.

„Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka – gospodarka – kultura”
10–11 czerwca
Ogólnopolska konferencja naukowa współorganizowana przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Działalność Elżbiety Sieniawskiej w Wilanowie stanowi punkt zwrotny w historii tego miejsca. Zaniedbana rezydencja i podupadające dobra wilanowskie zyskały nową, zamożną właścicielkę, dla której zakup okazał się także zobowiązaniem do kolejnych inwestycji architektoniczno-artystycznych i gospodarczych na terenie rezydencji. Efektem konferencji jest monografia wieloautorska "Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka – gospodarka - kultura" pod red. Bożeny Popiołek wydana przez Muzeum w 2020 roku.

Seminaria w ramach cyklu „Monumentum Sobiescianum”:
-
U źródeł zbieractwa... Naturalia, artificalia i sobiesciana z kolekcji gdańskiego anatoma i medyka Christopha Gottwalda (1636–1700) – wykład dr Katarzyny Pękackiej-Falkowskiej (9 maja)
- Zakupy rzeźbiarskie króla Jana III Sobieskiego w Holandii i Niderlandach Hiszpańskich w świetle źródeł, cz. 2: Posągi, reliefy i elementy białomarmurowe z pracowni Bartholomeusa Eggersa z Amsterdamu oraz Artusa II i Thomasa II Quellinusów z Antwerpii i Kopenhagi - wykład dr. hab. Michała Wardzyńskiego (7 marca)

2018
_________________________________________________________________________

„Wystawa – dzieło zbiorowe?”
17 grudnia
Seminarium, na którym organizacja wystaw została przedstawiona z perspektywy kuratorów, edukatorów, projektantów, realizatorów oraz gości muzealnych. Skupiono się na kwestiach współpracy i zaangażowania wszystkich stron pracujących przy tego typu projektach. Sypozjum współorganizowane przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Stowarzyszenie Forum Edukatorów Muzealnych.

„Museums and Identities”
21–23 listopada
Drugie międzynarodowe seminarium z cyklu „Planning an extended museum” współorganizowane przez Muzeum Pałacu Króla Jana III oraz ICOM Austria, ICOM Czech Republic, ICOM Slovakia, ICOM Poland.

„The Power of Taste. Europe at the Royal Table” 
„Potęga smaku. Europa przy królewskim stole”:
5–6 października
Międzynarodowa konferencja, w czasie której prelegenci i słuchacze z Europy i Stanów Zjednoczonych rozmawiali o królewskim stole jako laboratorium kulinarnych i politycznych pasji dawnych epok czy manifestacji potęgi smaku jako narzędziu władzy. Wydarzenie było współorganizowane przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, a w skład rady naukowej weszli prof. dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. dr hab. Andrzej Kuropatnicki oraz prof. Fabio Parasecoli.
Konferencja zorganizowana była w ramach „A Place at the Royal Table” – projektu Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich z okazji i pod patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Efektem konferencji jest monografia wieloautorska pt. "The Power of Taste. Europe at the Royal Table" pod red. J. Dumanowskiego, A. Kuropatnickiego i F. Parasecoli wydana przez Muzeum w 2020 r.

Culture and local development. Maximising the impact. Towards the OECD guide for local governments, communities and museums
28 czerwca
Seminarium podsumowujące pierwszą część międzynarodowego projektu badawczego pod patronatem ICOM, OECD oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, dotyczące współpracy muzeów z samorządami lokalnymi oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Royal residence in the urban space
13 kwietnia
Międzynarodowe seminarium poświęcone kształtowaniu otoczenia muzeów rezydencjonalnych.

Seminaria z cyklu „Aula Litterata – architektura w dialogu z literaturą”:
III seminarium poświęcone roli zagadnień architektonicznych w produkcji wydawniczej krakowskiej drukarni Schedlów, działającej w latach 1639–ok. 1708 (6 kwietnia).

Seminaria w ramach cyklu „Monumentum Sobiescianum”:
– Archiwa i biblioteki rodu Sobieskich – referaty wygłosili: dr Dzianis Liseichykau, Jan Jerzy Sowa i dr Krzysztof Kossarzecki (13 grudnia)
– Organizacja i funkcjonowanie dworów Marii Kazimiery Sobieskiej – podsumowanie projektu badawczego dr. Jarosława Pietrzaka (15 listopada)
– Zespół figur ołowiano-cynowych z ogrodów wilanowskich, importy rzeźbiarskie dla króla Jana III – referat dr. hab. Michała Wardzyńskiego (9 października)
– Konserwacja „Portretu króla Jana III Sobieskiego” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie – seminarium z udziałem konserwatorów i kuratorów z Muzeum Narodowego w Warszawie (27 września)
– Stosunki polsko-rosyjskie za czasów Jana III Sobieskiego – historiografia, źródła i perspektywy badań – wykład dr. Kiryła Koczegarowa (26 marca)
– Pierre des Noyers – dworzanin królowej Ludwiki Marii i Marii Kazimiery – wykład dr. Damiena Malleta (Uniwersytet Michel de Montaigne w Bordeaux i Uniwersytet Mikołaja Kopernika) (9 marca)

2017
________________________________________________________________________

Seminaria w ramach cyklu „Monumentum Sobiescianum”
– seminarium prezentujące wyniki kwerend w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku i Rosyjskim Państwowym Archiwum Akt Dawnych w Moskwie oraz pracom nad edycją listów Marii Kazimiery z Archiwum Sobieskich z Oławy (21 listopada)
– seminarium poświęcone konserwacji obrazu Jana Reisnera „Kazanie św. Jana Chrzciciela" z kościoła wizytek w Krakowie (14 listopada)
– seminarium poświęcone nieznanemu portretowi Jana III ze zbiorów kościoła św. Józefa na Kahlenbergu w Wiedniu (3 sierpnia)

Jan III Sobieski – polski bohater narodowy i zwycięzca spod Wiednia. Historia. Pamięć. Dziedzictwo
19–20 września
Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Stację Naukową Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu oraz Austriacką Akademię Nauk. Badacze z Austrii, Niemiec i Polski spotkali się w Wiedniu, aby dyskutować o Janie III Sobieskim. Postać polskiego króla, wodza, polityka i mecenasa została potraktowana jako punkt wyjścia do rozmów o wspólnych zmaganiach z Imperium Osmańskim i podzielonej pamięci o bohaterach tych wydarzeń.

Warszawski krajobraz - wokół Skarpy Wiślanej i pradoliny Wisły
14 września
Debata mająca na celu przybliżenie społeczności lokalnej działalności organizacji pozarządowych związanych z ochroną krajobrazu oraz historycznych obiektów skarpy wiślanej.

Co to jest magazyn studyjny?
12 września
Seminarium poświęcone idei udostępniania magazynów muzealnych publiczności. Wydarzenie towarzyszyło otwarciu nowej przestrzeni ekspozycyjno-magazynowej – tzw. Galerii Magazynowej w Markoniówce.

Referaty w ramach kursu Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Wilanowska”
22 sierpnia
– Kształtowanie krajobrazu kulturowego – Realizacja projektów prowadzonych w rezydencji wilanowskiej wpisujących się w transformację krajobrazu kulturowego
– Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Kopie oraz prace rekonstrukcyjne jako działania ochrony obiektów i rewaloryzacji zabytkowego wystroju artystycznego wilanowskich ogrodów
– Założenie pałacowo-parkowe w Wilanowie. Proces rewaloryzacji – wybrane działania z lat 2015–2017
– Wilanowskie stanowisko archeologiczne jako element krajobrazu kulturowego
– Ochrona krajobrazu historycznego i różnorodności biologicznej

Seminaria z cyklu „Museum pro publico bono”:
– seminarium, na którym zaprezentowano zakupione do zbiorów muzealnych dzieło Stanisława Lubienieckiego „Theatrum cometicum” (14 czerwca)
– Polska – Genius Loci (5 czerwca)
– seminarium poświęcone zamiłowaniom kolekcjonerskim Franciszka Potockiego (1788–1853) (20 kwietnia)

Przyjazna przestrzeń
8 czerwca
Debata o planowaniu przestrzennym Wilanowa oraz o działaniach muzeum mających na celu zachowanie unikatowych wartości i genius loci rezydencji królewskiej.

Sztuka nowożytna wobec tradycji i nowoczesności
18–19 maja
Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Celem organizatorów było stworzenie platformy do prezentacji osiągnięć młodych badaczy sztuki nowożytnej.

Planowanie muzeum w otoczeniu (środowisku dziedzictwa kultury i natury, społeczeństwie, ekonomii, przestrzeni)
16–17 maja
Seminarium poświęcone zagadnieniom funkcjonowania muzeum w przestrzeni oraz odpowiedzialności za pejzaż w myśl Rezolucji ICOM przyjętej w lipcu 2016 roku w Mediolanie. Wydarzenie organizowane wspólnie z ICOM Polska, ICOM Europe oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Seminaria z cyklu „Aula Litterata - architektura w dialogu z literaturą”:
–II seminarium poświęcone lekturze programów architektoniczno-ideowych rezydencji królewskich i magnackich doby nowożytnej (26 kwietnia)
– I seminarium poświęcone „Krótkiej nauce budowniczej" z 1659 roku (31 stycznia)

Zarządzanie ryzykiem / Zarządzanie zasobami ludzkimi (w obszarze muzealnictwa)
24–26 kwietnia
Konferencja współorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie we współpracy z Międzynarodowym Komitetem ICOM ds. bezpieczeństwa w Muzeach (ICMS) i ICOM Polska.

2016
_________________________________________________________________________

Literacka spuścizna Stanisława Kostki Potockiego
14–15 grudnia
Ogólnopolska konferencja inicjująca badania nad spuścizną literacką jednego z patronów muzeum – Stanisława Kostki Potockiego.

Seminaria w ramach programu „Monumentum Sobiescianum”
– Perspektywy badań nad dziejami rodu Sobieskich w ramach współpracy między Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie a Narodowym Historycznym Archiwum Białorusi w Mińsku (1 grudnia)
– Archiwalia związane z rodziną Sobieskich w Windsor Royal Archives i British Library w Londynie (17 listopada)
– Teki Szczuki w zbiorach AGAD i ich znaczenie dla historii sztuki XVII/XVIII w. (15 września)
– Ślady spojrzenia Jana Sobieskiego zapisane w diariuszu podróży po Europie Sebastiana Gawareckiego (16 czerwca)

Referaty wygłoszone w ramach Akademii Nieświeskiej
31 sierpnia
– Ochrona krajobrazu historycznego i różnorodności biologicznej. Założenia programowe i funkcjonalne do masterplanu (2015–2035) w planowanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie reintegracji terenów rezydencji królewskiej, jej otoczenia wraz z zapleczem gospodarskim
– Wilanowskie stanowisko archeologiczne jako element krajobrazu kulturowego
– Ochrona krajobrazu kulturowego w aspekcie opieki nad architekturą, z przedstawieniem metodyki monitoringu stanu zachowania zabytków w bazie GIS
– Prace rekonstrukcyjne jako metoda ochrony zabytków i rewaloryzacji wystroju artystycznego otoczenia pałacu
– Efekty realizacji dużych projektów prowadzonych w ramach programu konserwacji i rewaloryzacji zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie

Definicja nieruchomości ziemskiej w dwudziestoleciu międzywojennym
(Kontynuacja cyklu seminariów rozpoczętego w 2015 roku)
24 czerwca
Seminarium, którego celem było dostarczenie danych faktograficznych, które mogą się przyczynić do odpowiedzi na pytanie, co rozumiano pod pojęciem nieruchomości ziemskiej w dwudziestoleciu międzywojennym.

Muzea na straży wartości przestrzeni publicznej 
21 czerwca
Konferencja Forum Muzeów – Domów Historycznych poświęcona możliwościom obrony przez muzea wartości przestrzeni publicznej.

Samorządność dla dziedzictwa i rozwoju
20 kwietnia
Seminarium zorganizowane przez Polski Komitet Narodowy ICOM, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono. Spotkanie miało charakter roboczy, wprowadzający do problematyki definicji instytucji i finansów muzeum.

Badania konserwatorskie zamku w Żółkwi
17 marca
Seminarium „Monumentum Sobiescianum” mające na celu prezentację i omówienie rezultatów badań konserwatorskich przeprowadzoanych dzięki współpracy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Państwowego Historyczno-Architektonicznego Rezerwatu w Żółkwi.

Prezentacja systemu do zarządzania archiwum cyfrowym i-Art
Omówienie funkcjonalności i prezentacja systemu i-Art dla pracowników Zamku Królewskiego w Warszawie oraz Zamku w Łańcucie.

Nowoczesne techniki fotogrametryczne w dokumentowaniu obiektów dziedzictwa kulturowego
Warsztaty dla przedstawicieli muzeów i uczelni zrealizowane wspólnie z Wydziałem Geodezji Politechniki Warszawskiej omawiające zagadnienia dotyczące wykonywania dokumentacji fotogrametrycznej w teorii i praktyce Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Politechniki.

2015
_________________________________________________________________________

Z lotu ptaka – o pierzastych mieszkańcach wilanowskich przestworzy
29 września
Debata „Z lotu ptaka – o pierzastych mieszkańcach wilanowskich przestworzy” odbyła się w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Historia ma przyszłość
15 września
Konferencja naukowa popularyzująca działania w ramach zadania „Muzeum otwarte” w projekcie „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie”. Referaty wygłosili: prof. Michał Kopczyński, prof. Jarosław Dumanowski, dr Dorota Dias-Lewandowska, a także Jan Wróbel – pedagog i publicysta.

GIS  (Geographic Information System) in Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów
28 sierpnia
Seminarium z udziałem dyrektorów Muzeów Regionalnych ze Szwecji. Celem spotkania w Wilanowie była prezentacja doświadczeń Muzeum w zakresie wykorzystania GIS (Geographic Information System – System Informacji Geograficznej) w dokumentacji, monitoringu i zarządzaniu historycznym dziedzictwem. Seminarium prowadzone było w języku angielskim.

Bioróżnorodność Wilanowa na przestrzeni wieków. Ogrody historyczne: rewitalizacja, rekonstrukcja
27 sierpnia
Zgromadzeni na spotkaniu goście mogli poznać w skrócie trwającą ponad 300 lat historię ogrodów wilanowskich. W tę barwną podróż słowno-wizualną zabrał ich kierownik Działu Ogrodowego Łukasz Przybylak. Jako specjalista ds. konserwacji i rewaloryzacji ogrodów historycznych przybliżył zebranym również pojęcie rewaloryzacji. Tłumacząc to pojęcie, zwrócił szczególną uwagę na znaczenie w nim słowa „kompromis” – jest ono na stałe wpisane w ten proces, a chodzi o kompromis między wymaganiami historii i oczekiwaniami współczesnych odbiorców.

Resursy kultury pamięci
25–26 sierpnia
Seminarium zorganizowane we współpracy z Instytutem Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono.

Heritage in transformation
22 czerwca
Międzynarodowa konferencja organizowana we współpracy z PKN ICOMOS. Ogromne i radykalne zmiany w rozumieniu dziedzictwa, jego funkcji oraz warunkach ochrony wymuszają obecnie gruntowne przemyślenie zasad i form ochrony dziedzictwa. Dotychczasowa dyskusja wskazuje, że mamy do czynienia ze zmianą paradygmatu całej dyscypliny. To oznacza, że przyszłość dziedzictwa jest projektem otwartym, a dziedzictwo kulturowe może nie przetrwać w formach, jakie za właściwe uznawali do tej pory specjaliści od jego ochrony. Zasady i formy istnienia dziedzictwa kulturowego nie są zdeterminowane – to z jednej strony zagrożenie, ale z drugiej strony to możliwość ukształtowania ochrony dziedzictwa na miarę współczesnych potrzeb i możliwości. Tylko tak ten problem powinni postrzegać specjaliści od ochrony dziedzictwa kulturowego.

Narzędzia i rozwiązania. Nowe technologie w instytucjach kultury
8 czerwca
Konferencja zorganizowana wspólnie z firmami itWORKS oraz Cultware.

Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków
16–17 kwietnia
Konferencja organizowana we współpracy z PKN ICOMOS. Tematem konferencji organizowanej w roku 2015 była ochrona wartości zabytku podczas jego adaptacji. Jest to temat powszechny, aktualny i ważny. Adaptacja zabytków do nowych funkcji oraz ich modernizacja do nowych standardów użytkowych i technicznych jest obecnie działaniem powszechnym. Brak takich działań jest wręcz rzadkością. W sytuacji, gdy każdy zabytek jest inny, a każda adaptacja ma inny zakres, działania te muszą mieć charakter indywidualny. Dlatego tak ważna jest wymiana doświadczeń i propagowanie dobrych wzorców.

Badania konserwatorskie w zamku w Żółkwi 2014
12 lutego
Seminarium „Monumentum Sobiescianum”. Dotychczasowy przebieg badań konserwatorskich w zamku w Żółkwi dostarczył kolejnych argumentów na poparcie tezy, że konserwacja czy rewitalizacja zabytku to sytuacje o cechach eksperymentu i że XVII-wieczny budynek – zaprzeczając temu, co w archiwach zapisano na temat jego historii (lub jeszcze precyzyjniej: co z archiwów odczytano) – przestaje być pasywnym obiektem interwencji, a staje się czymś w rodzaju współuczestnika całego procesu.

2014
_________________________________________________________________________

Międzynarodowa Konferencja NODEM 2014 Warsaw „Engaging Spaces – Interpretation, Design and Digital Strategies”
1–3 grudnia
Współrganizatorzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III, Muzeum Historii Żydów Polskich, Forum Edukatorów Muzealnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Celem konferencji było stworzenie przestrzeni do spotkania dla osób pracujących w muzeach i instytucjach dziedzictwa kulturalnego, ekspertów z dziedziny szeroko pojętych innowacji oraz przedstawicieli sektora kreatywnej przedsiębiorczości, by zaprezentować stanowiska i zainicjować dyskusję o problemach wynikających z potencjału relacji pomiędzy architekturą, projektowaniem doświadczenia, strategiami interpretacji dziedzictwa kulturowego a ICT.

Wilanów w serii obrazów Canaletta z widokami Warszawy
14 listopada
Spotkanie w ramach cyklicznego seminarium „Monumentum Sobiescianum”, dedykowanego postaci Jana III. Prelegent Konrad Pyzel omówił przedstawienia królewskiej rezydencji Jana III w Wilanowie na obrazach autorstwa Canaletta.

Gęsina na świętego Marcina. Kuchnia, historia i dziedzictwo kulturowe
7–8 listopada
Konferencja zorganizowana we współpracy z Europejskim Instytutem Historii i Kultury Wyżywienia w Tours, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika oraz Województwem Kujawsko-Pomorskim. Celem spotkania naukowców związanych z Instytutem oraz specjalistów z Polski było rozpoczęcie systematycznej współpracy i wymiany efektów badań nad historią gęsiny i związanymi z nią zwyczajami żywieniowymi na poziomie porównawczym, jako ważnej części europejskiego dziedzictwa kulinarnego. Konferencja odbyła się w języku angielskim i francuskim.

Król Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1674–1683
21 października
Celem konferencji zorganizowanej przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie było ukazanie dokonań króla Jana III w pierwszym dziesięcioleciu jego panowania, uchodzącym za okres największych sukcesów, które zwieńczyła odsiecz Wiednia w 1683 r. Zaprezentowano także problemy społeczne oraz polityczne i militarne wyzwania, w obliczu których stanęła Rzeczpospolita i jej elity w ostatniej ćwierci XVII stulecia.

France – Pologne. Contacts, échanges culturels, représentations (fin XVIe – fin XIXe siècle)
16–18 października
Konferencja poświęcona historii kontaktów między Polską a Francją od końca XVII do końca XIX wieku, zorganizowana w ramach współpracy między Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem w Bordeaux, Uniwersytetem Paryż-Sorbona oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.  W centrum zainteresowania prelegentów znalazły się zwłaszcza stosunki dyplomatyczne między obu krajami, rola małżeństw dynastycznych i związanych z nimi kontaktów osobistych oraz rodzinnych, studium historii wyobrażeń i percepcji o obu krajach oraz wpływy i wymiana w dziedzinie kultury materialnej i sztuki, w szczególności różne formy hybrydyzacji kultur narodowych oraz odrzucanie propagowanych na tym polu obcych wzorów. Konferencja odbyła się w języku francuskim.

The Early Modern Villa: Senses and Perceptions versus Materiality
15–17 października
Konferencja zorganizowana we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej celem było ukazanie znaczenia zmysłów oraz zmysłowej percepcji w rozplanowywaniu, projektowaniu, jak również funkcjonowaniu i odbiorze willi nowożytnej (ok. 1450–1800) w konfrontacji z materialnością architektury i natury. Konferencja odbyła się w języku angielskim.

Przedsiębiorcze Miasta. Entrepreneurial Cities
10–11 lipca
Międzynarodowa konferencja zorganizowana we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego i Urzędem m.st. Warszawy w ramach działań na rzecz wspierania budowy sieci kontaktów między przedsiębiorcami z sześciu dzielnic stolicy objętych programem „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości". Podczas konferencji skupiono się na komunikacji między przedsiębiorcami a lokalną administracją, dyskutowano też o możliwościach łączenia specjalistycznej wiedzy i doświadczenia ekspertów z perspektywami stwarzanymi przez nowoczesne technologie oraz wykorzystaniu dobrych praktyk współpracy międzynarodowej.

Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglosaskich podręcznikach akademickich
23–24 czerwca
Seminarium zorganizowane we współpracy z Instytutem Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej. Tematem spotkania były błędy oraz braki w anglojęzycznych podręcznikach szkolnych i akademickich, poświęconych historii świata i kulturze europejskiej.

Using new and traditional media in primary education
19–23 maja
Seminarium w ramach programu wizyt studyjnych organizowanych przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie dla międzynarodowych grup nauczycieli. Podczas wilanowskiego spotkania omówiony został programu edukacyjny muzeum skierowany do dzieci oraz rola, funkcje i miejsca nowych technologii w procesie edukacyjnym. Uczestnikom zaprezentowano też dostępne w muzeum narzędzia multimedialne.

Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) i Stanisław Kostka Potocki (1755–1821). Mistrz i uczniowie
8–9 maja
Międzynarodowa konferencja w ramach projektu badawczego „Johann Joachim Winckelmann i Stanisław Kostka Potocki. Mistrzowie i uczniowie” realizowanego przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Winckelmann-Gesellschaft E.V. mit Winckelmann-Museum w Stendal i Franckesche Stiftungen zu Halle. Projekt obejmuje badania nad działalnością Winckelamana i Potockiego oraz ich wpływem na formowanie edukacji kulturowej i muzealnej w Europie Centralnej w końcu XVII i 1. poł. XIX w.

Malowidła M.A. Palloniego w galeriach ogrodowych Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Badania i obserwacje
22 kwietnia
Seminarium naukowe prezentujące wyniki projektu badań technologicznych dotyczących malowideł ściennych Michała Anioła Palloniego w galeriach ogrodowych pałacu wilanowskiego. Ten konserwatorski projekt naukowy realizowany był we współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Wartość funkcji w obiektach zabytkowych
14–15 kwietnia
Konferencja zorganizowana we współpracy Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS-POLSKA, Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków. Konferencja poświęcona była różnym aspektom funkcji obiektów zabytkowych: znaczeniu funkcji w całościowej wartości zabytku – w jaki sposób można to ocenić w różnych przypadkach i systemach oceny różnych grup interesariuszy; zmianie funkcji w obiekcie zabytkowych – jakie zasady powinny obowiązywać podczas zmiany funkcji; granice zmiany funkcji w obiektach zabytkowych – jakie są dozwolone granice zmiana funkcji ze względu na jego wartości – ilustracja dobrymi i złymi przykładami.

Artyści znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie/Artisti dei laghi lombardi nell’Europa moderna
3–4 kwietnia
Konferencja naukowa poświęcona szeroko pojmowanej działalności artystów znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie, zorganizowana we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, aby uczcić jubileusz prof. Mariusza Karpowicza. Uczniowie i przyjaciele profesora zaprezentowali referaty bliskie tematyce podejmowanej przez jubilata w jego dotychczasowej karierze naukowej. Wystąpienia prelegentów z Polski, Włoch i Czech pozwoliły na przedstawienie metodologii badań nad fenomenem północnowłoskich artystów w Europie oraz różnorodnych aspektów ich aktywności.

Using GIS (Geographic Information System) to improve maintenance of a historic residence
20–21 lutego
Seminarium z udziałem specjalistów z Association des Résidences Royales Européennes (ARRE), służące wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, a także poszukiwaniu rozwiązań dla aktualnych problemów związanych z zarządzaniem historycznymi rezydencjami królewskimi w Europie. Celem spotkania w Wilanowie była prezentacja doświadczeń instytucji partnerskich z pięciu krajów w zakresie wykorzystania GIS (Geographic Information System – System Informacji Geograficznej) w dokumentacji, monitoringu i zarządzaniu historycznym dziedzictwem. Seminarium prowadzone było w języku angielskim.

2013
_________________________________________________________________________

Leonardo w Wilanowie
17 września
Seminarium podsumowujące efekty projektu „Wymiana doświadczeń w Europie – wspomaganie rozwoju profesjonalistów z muzeów rezydencji”.

Commonwealth in the eyes of German and French visitors
28–29 czerwca
Międzynarodowa konferencja poświęcona relacjom podróżników na temat Rzeczpospolitej XVII–XVIII w. zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematyka konferencji dotyczyła kontaktów międzykulturowych oraz sposobów przedstawiania Rzeczpospolitej w piśmiennictwie francuskim i niemieckim, a także wzajemnych relacji między tekstami. Za cel postawiono sobie przedstawienie grupy autorów i odbiorców, identyfikację oraz analizę powtarzających się motywów i obrazów oraz wypracowanie metod i perspektyw badawczych. W konferencji udział wzięli historycy, literaturoznawcy i kulturoznawcy z Polski, Francji i Niemiec. Językami konferencji były niemiecki, francuski, polski i angielski.

Wartościowanie zabytków architektury
15–16 kwietnia
Konferencja zorganizowana we współpracy z Polskim Komitetem Narodowym ICOMOS w budynku Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie. Przedsięwzięcie to, o skali ogólnopolskiej, miało na celu rozwój i budowanie projektów sieciowych, a także współpracę w zakresie dzielenia się wiedzą i organizacji przedsięwzięć naukowych oraz uwspólnianie standardów pracy. Efektem wydarzenia było m.in. wydawnictwo pokonferencyjne „Wartościowanie zabytków architektury”, prezentujące najważniejsze wątki poruszane podczas konferencji, w nakładzie 500 egzemplarzy.

2012
_________________________________________________________________________

Historyczna rezydencja we współczesnym mieście
12–14 października
Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie i Muzeum Pałac w Wilanowie odbyła się w każdej z trzech instytucji. Tematyka prezentacji obejmowała zagadnienia konserwatorskie, urbanistyczne, przyrodnicze i socjologiczne, a dotyczyła historycznych rezydencji w Polsce i Europie.

Polskie muzea w Google Art Project
3 kwietnia
Konferencja na temat przystąpienia dwóch polskich muzeów: Muzeum Pałacu w Wilanowie i Muzeum Sztuki w Łodzi do projektu Google. Celem projektu jest udostępnienie obiektów artystycznych w na platformie Google w wysokiej rozdzielczości i ułatwienie dostępu do zasobów muzealnych na świecie. Przedstawiono cele projektu i wyzwania wynikające z potrzeby digitalizacji zasobów muzealnych.

2011
_________________________________________________________________________

Ekonomia muzeum
25–26 listopada
Wydarzenie zorganizowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Muzeum Pałac w Wilanowie. Polsko-brytyjska konferencja i warsztaty dla muzealników pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyły się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Był to kolejny projekt z cyklu W STRONĘ NOWOCZESNEGO MUZEUM, systematycznie kontynuowany w postaci zjazdów, kursów i seminariów dla muzealników. Celem konferencji była konfrontacja doświadczeń, metod działania i założeń prawno-ekonomicznych pozwalających widzieć współczesne muzeum jako miejsce przecięcia niemal wszystkich sfer współczesnej cywilizacji – kultury i nauki. Poczas konferencji przedstawiono prezentacje i referaty oraz omówienia zagadnień z punktu widzenia praktyki i realiów życia muzealnego.

Muzeum wirtualne i rzeczywiste w procesie edukacji
4 marca
Konferencja zorganizowana przez Muzeum Pałac w Wilanowie, Polski Komitet Narodowy ICOM i Instytut Muzeologii UKSW. Część pierwsza obejmowała prezentacje ukazujące z różnych punktów widzenia (muzeologa, psychologa, kulturoznawcy i artysty), co dzieje się odbiorcą, widzem, gościem muzeum, gdy  wkracza on w ten zaprojektowany, muzealny świat, gdzie historia, sztuka, technika, natura stworzyły unikatowe zespoły, będące naszym dziedzictwem. Część druga konferencji była oparta na studium przypadku i doświadczeniach Muzeum Pałacu w Wilanowie, które od 2006 r. wykorzystuje multimedia w komunikacji społecznej, otwiera zasoby wiedzy i upowszechnia dorobek naukowy w Internecie: www.wilanow-palac.pl. Referaty wprowadzające: dr hab. Dorota Folga Januszewska, prof. dr hab. Piotr Francuz, prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński.

2010
_________________________________________________________________________

Język miłości, czyli jak Polacy rozmawiali i rozmawiają o uczuciach
29 maja
Seminarium towarzyszące wystawie „Amor Polonus czyli miłość Polaków”. Goście zaproszeni do dyskusji: ks. prof. Jan Sochoń, prof. dr hab. Jan Miodek, dr Zuzanna Grębecka, moderator – Jerzy Sosnowski.

2008
_________________________________________________________________________

Muzea – nowe wyzwania, Przemysły kulturowe – perspektywa rozwoju kultury, wyzwanie dla gospodarki
1 października, Senat.
Konferencja współorganizowana przez Senacką Komisję Kultury i Środków Przekazu.
Pierwsza tak wielka konferencja na temat spraw związanych z muzealnictwem zorganizowana głównie z inicjatywy senator Barbary Borys-Damięckiej. Udział wzięli dyrektorzy polskich muzeów, naukowcy oraz twórcy obywatelskich instytucji kultury. Wprowadzenie do debaty wygłosił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Prezentację na temat doświadczeń w zakresie kreowania przemysłów kultury i wyzwań i wyzwań dla polskich instytucji kultury przedstawiła Elżbieta Grygiel. Na koniec odbył się panel dyskusyjny z udziałem dr Elżbiety Hibner, dr Moniki Smoleń, dr. Macieja Zięby, Jana Ołdakowskiego, Władysława Ortyla i Pawła Jaskanisa. Postulowano przede wszystkim nowoczesny model zarządzania, większe otwarcie na potrzeby społeczne oraz konieczne ułatwienia legislacyjne.

Seminarium „Kultura i Natura”
13 września
Seminarium współorganizowane przez Fundację Kolegium Wigierskie. Kolejne seminarium wilanowskie podejmujące tematykę związków między sferą kultury i natury, które składają się na genius loci takich miejsc jak pałac wilanowski. Była to również kolejna okazja do pobudzania refleksji na temat świadomości historycznej i edukacji obywatelskiej. W debacie udział wzięli m.in: dr hab. Jeremi Królikowski,  Jacek Jakubiec, ks. prof. Stanisław Zięba, Janusz Korbel.

Dzieje i tradycja odsieczy wiedeńskiej króla Jana III
11 września
Wydarzenie współorganizowane przez PTH. Sesja zorganizowana  z okazji 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Wybitni historycy zaprezentowali referaty na temat historii i okoliczności odsieczy oraz roli króla Jana III.

Detal architektoniczny w dekoracji fasad Pałacu Wilanowskiego z czasów Jana III
10 czerwca
Prelegenci i tematy referatów: Andrzej Jankowski – Organizacja przestrzeni rezydencji króla Jana III w świetle badań archeologicznych, dr Wojciech Fijałkowski – Nowe spojrzenie na sprawę wystroju artystycznego elewacji pałacowych w Wilanowie w XVII stuleciu, dr Jakub Sito – Galerie pałacowe w świetle korespondencji sieniawskiej, Rafał Nestorow – Wzory graficzne sztukaterii ze scenami z Metamorfoz Owidiusza w dekoracji skrzydeł bocznych Wilanowskiego Pałacu, Rafał Szambelan – Celowość zastosowania cyfrowej dokumentacji graficznej dla rozpoznania stanu zachowania powierzchni detali architektonicznych elewacji Pałacu Jana III w Wilanowie, Marcin Chmielewski – Prace badawczo-konserwatorskie w galerii południowej i przejściu pomiędzy galerią południową a białą salą na parterze Pałacu w Wilanowie, prof. Wiesław Procyk – Rzeźby króla Jana III – forma i kolor, Wojciech Bagiński – Projekt porównawczych badań materiałowych dekoracji i rzeźb z czasów Jana III – próba wyjaśnienia okoliczności powstania pomnika konnego.

Dziedzictwo i rozwój Wilanowa, Wizja dla Wilanowa jako strefy rozwoju metropolii warszawskiej
2 czerwca
Tematem przewodnim był potencjał Wilanowa w rozwoju metropolii oraz miastotwórcze funkcje dziedzictwa wilanowskiego. Omówione zostały również: Wilanowski Park Kulturowy jako forma efektywnego zarządzania dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym; gospodarka wolnego czasu w strategii rozwoju metropolii warszawskiej; oferta dla turystów, oferta dla mieszkańców Warszawy; twórcza przedsiębiorczość (przemysły kulturowe) jako czynnik rozwoju miast i regionów.

Dziedzictwo kulturowe a rewitalizacja
30–31 maja
Konferencja jubileuszowa z okazji 10-lecia istnienia Forum Rewitalizacji. Poruszano zagadnienia związane z ewolucją podejścia przedstawicieli sektora publicznego, samorządowego, biznesu oraz organizacji pozarządowych do problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach programów rewitalizacji po 1990 roku w Polsce.

Innowacyjność w zarządzaniu kulturą oraz dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym
3 marca
Seminarium programowe Akademii Twórczej Przedsiębiorczości inaugurujące cykl podejmujący tematykę innowacyjności w kulturze. Referat wprowadzający, na temat warunków wykorzystania programów Unii Europejskiej, wygłosiła Elżbieta Hibner. Przedstawione zostały również przykłady innowacyjnej działalności w zakresie edukacji, nauk stosowanych, zarządzania oraz przemysłów kultury.

2007
_________________________________________________________________________

Fenomen Genius Loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym
13–14 grudnia
Głównym celem konferencji było sworzenie platformy wymiany myśli i integracja różnych środowisk naukowych prowadzących badania nad pojęciem genius loci i przestrzeni w naukach humanistycznych: architekturze i urbanistyce, historii sztuki, psychologii, geografii przestrzeni, socjologii przestrzeni, prawie, historii kultury, filozofii, ekologii, polonistyce oraz językoznawstwie.

Inauguracyjne spotkanie klubu dyskusyjnego pod nazwą „Pochwała Inteligencji w Wilanowie”
13 grudnia
Pierwsze z cyklu spotkań klubowych otwierających publiczną debatę na temat Wilanowa – zarówno jako miejsca, jak i wspólnoty mieszkańców. Inauguracja Klubu wiązała się z konferencją poświęconą fenomenowi genius loci, który jest jednym z  najważniejszych zagadnień refleksji programowej prowadzonej przez zespół pracowników i współpracujących z Muzeum ekspertów. Seminarium organizowane wspólnie z Fundacją Konkurs Pro Publico Bono – Kolegium Wigierskim.

„Jak Uczyć Historii”
24–25 listopada
Seminarium zorganizowane we współpracy z Laboratorium Edukacyjnym Uniwersytetu Warszawskiego i Magazynem historycznym „Mówią wieki”. Uczestnikami byli nauczyciele szkół ponadpodstawowych, zainteresowani nowatorskimi metodami nauczania i współpracą z Muzeum Pałacem w Wilanowie. Seminarium prowadzili eksperci Laboratorium Edukacyjnego OBTA – Uniwersytet Warszawski pod kierownictwem dr Grażyny Czetwertyńskiej. Tematy: metody nauczania historii na przykładzie zabytkowej rezydencji i zachowanych w niej cennych kolekcji, tworzenie scenariuszy lekcji muzealnych w przestrzeni rzeczywistej i w e-learningu, konkursy historyczne.

The Baroque Villa, suburban and country residences, c. 1600–1800
18–20 października
Konferencja poświęcona nowożytnej architekturze rezydencjonalnej, ze szczególnym naciskiem na aspekt barokowej kultury willowej. W konferencji wzięło udział około 60 osób, z czego 30 stanowili referenci z Europy oraz Stanów Zjednoczonych i Australii. Przygotowana została we współpracy z Instytutem Historii Sztuki UW, a wygłoszone na sesji referaty zostały opublikowane w tomie wydanym w 2008 roku.

Cesare Brandi (1906–1988); jego myśl i debata o dziedzictwie. Sztuka konserwacji-restauracji w Polsce
5–6 października
Konferencja dedykowana była współczesnemu obrazowi konserwacji-restauracji dzieł sztuki w Polsce. Łączyła ona polską część z międzynarodowym programem Cultura 2000, w ramach projektu Unii Europejskiej "CESARE BRANDI (1906–1988), HIS THOUGHT AND EUROPEAN DEBATE IN THE XX CENTURY" i włączyła się w nurt obchodów 100-lecia urodzin Cesare Brandiego (1906–1988). Uczestnikami projektu były instytucje z Anglii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Włoch.

Ochrona i użytkowanie krajobrazu kulturowego oraz jego promocja w środowisku społecznym
23–25 kwietnia
Konferencja była platformą dyskusji na temat zasad i standardów dotyczących badań, ochrony, konserwacji, restauracji i użytkowania społecznego obiektów zabytkowych o zmiennej strukturze materialnej, jakimi są: krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni.

Dziedzictwo i rozwój instytucji kultury, edukacji i ochrony środowiska
17 kwietnia
Prezentacje na temat rekonstrukcji historycznych jako przemysłów kulturowych.

2006
_________________________________________________________________________

Pamięć – Tożsamość – Odpowiedzialność
11–12 września
Dwudniowa debata z udziałem przedstawicieli środowisk uniwersyteckich i liderów społecznych poświecona dziedzictwu Pierwszej Rzeczypospolitej w założeniu organizatorów miała nie tylko stać się instrumentem prowadzenia debaty na temat świadomości historycznej i edukacji historycznej, lecz także znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób w miejscach historycznych można realizować programy społecznie żywotne. Udział wzięli: prof. Stanisław Grodziski, prof. Krzysztof Zamorski, prof. Krzysztof Mikulski, dr Jarosław Krawczyk, dr Jeremi Królikowski, dr Grażyna Czetwertyńska, prof. Andrzej Sulima-Kamiński, dr Leopold Zgoda, Henryk Woźniakowski i inni.

Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym
24–26 kwietnia
Konferencja miała na celu określenie zasad postępowania wobec parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni w sytuacji ustawowego ograniczenia ingerencji w ich strukturę materialną. Zaproszeni goście zagraniczni, zarówno z państw Europy Zachodniej, jak i Wschodniej, zaprezentowali metody postępowania w odniesieniu do zabytków sztuki ogrodowej w innych krajach europejskich.

Zapis obrazu, obraz zapisu
28 marca
Spotkanie poświęcone było cyfrowym technologiom rejestracji obiektów zabytkowych w praktyce muzealnej i konserwatorskiej oraz ich roli w zarządzaniu obiektami zabytkowymi i sprawowaniu opieki konserwatorskiej.