© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   24.05.2018

Koniec pierwszego etapu prac w galeriach ogrodowych i Lapidarium

Prace konserwatorskie przy polichromowanych dekoracjach stropów i faset galerii ogrodowych oraz Lapidarium w pałacu Jana III w Wilanowie, podjęte w 2017 roku, dobiegły końca w kwietniu 2018 roku.

W trakcie działań wzmocniono strukturę malowideł plafonowych autorstwa Michelangela Palloniego oraz sąsiadujących z nimi rzeźb i sztukaterii, uzupełniono ubytki tynków oraz oczyszczono zabytki, odsłaniając oryginalne polichromie. Kompozycje malarskie, chociaż są bardzo zniszczone, są bardziej czytelne i odzyskały dawną kolorystykę. Dokonano też ciekawych odkryć, m.in. odsłonięte zostały fragmenty oryginalnych konstrukcji stropów z drewnianych i ceramicznych elementów. Po zakończeniu konserwacji dekoracje zabezpieczono specjalnymi konstrukcjami na czas prowadzonych na piętrze pałacu prac remontowych, wywołujących niekorzystne dla nich drgania.

Warto przypomnieć, że otwarte galerie, należące do najstarszych obszarów pałacu, narażone były od początku na wpływ szkodliwych czynników klimatycznych, a powtarzane wielokrotnie renowacje doprowadziły do zmian estetyki ich oryginalnego wystroju. Od 2005 roku w muzeum podejmowane są badania w celu poznania tego unikatowego zespołu zabytków i przygotowania odpowiedniego programu jego konserwacji i restauracji.

Wykonane do tej pory prace są pierwszym etapem długofalowych działań, zmierzających do całościowego odrestaurowania wnętrz galerii ogrodowych. Wybór metodyki dalszych prac nastąpi po zakończeniu badań i konserwacji pozostałych obiektów. Obecny projekt będzie kontynuowany do końca 2019 roku i zostanie zakończony równocześnie z ukończeniem prac modernizacyjnych na górnych kondygnacjach galerii. Wtedy zdemontowane zostaną  konstrukcje, zabezpieczające dekoracje, a stan stropów i ich dekoracji dokładnie sprawdzony.

Logotypy POIiŚ3