© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   25.06.2021

KONKURS - opracowanie pisemnej koncepcji i wizualizacji czasowych wystaw świetlno-muzycznych zwanych łącznie „Królewski Ogród Światła” na terenie tarasu górnego, tarasu dolnego, ogrodu północnego, przedpola i ogrodu różanego

Przedmiotem konkursu jest opracowanie autorskiej koncepcji, zwanej dalej „koncepcją” czasowych wystaw świetlno-muzycznych pt.: „Taras górny”, „Taras dolny”, „Ogród północny”, „Przedpole” i „Ogród różany” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Znak sprawy DRHS.6010.1-1.PSP.2021

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320).

opublikowano dnia 8 lipca 2021 r.

opublikowano dnia 13 lipca 2021 r.

opublikowano dnia 27 lipca 2021 r.

opublikowano dnia 11 sierpnia 2021 r.