© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   23.06.2021

KONKURS - PISEMNE OPRACOWANIE ZAGOSPODAROWANIA I ARANŻACJI UŻYTKOWEJ POMIESZCZEŃ W PIWNICY ORAZ NA PARTERZE DAWNEJ OFICYNY KUCHENNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE KAWIARNI MUZEALNEJ WRAZ Z OFERTĄ GASTRONOMICZNĄ

Przedmiotem konkursu jest pisemne opracowanie zagospodarowania i aranżacji użytkowej pomieszczeń w piwnicy oraz na parterze dawnej Oficyny Kuchennej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni muzealnej wraz z ofertą gastronomiczną (dalej jako „Przedmiot najmu” i/lub „kawiarnia”).

Znak sprawy DRHS. 214.1-1.PSP.2021

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie konkursu (dalej „regulamin”) zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.

opublikowano 30 sierpnia 2021 r.

opublikowano 8 września 2021 r.