© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   09.07.2014

Projekt konserwacji „Alegorii Chwały” – przebieg prac

Prace konserwatorsko-restauratorskie przy XVII-wiecznej dekoracji stiukowo-rzeźbiarskiej Alegoria Chwały znajdującej się na elewacji pałacu od strony ogrodu zostały zakończone.

I etap

Konserwatorzy zaczęli od poszerzonych oględzin obiektu. Wykonano odkrywki w oryginalnej substancji zabytku mające na celu zbadanie układu poszczególnych warstw chronologicznych. Ich efektem było lepsze poznanie historii obiektu, a tym samym wszelkich zmian, którym podlegał on na przestrzeni wieków.

II etap

W lipcu pobrane próbki poddano specjalistycznym badaniom chemicznym pozwalającym na ustalenie pierwotnie użytych materiałów. Posłużyły do tego wykonywane szlify stratygraficzne, czyli swego rodzaju „przekroje” wszystkich warstw obiektu. Możliwe było również oznaczenie wszelkich warstw wtórnych, takich jak uzupełnienia form rzeźbiarskich, rekonstrukcje pozłoty oraz przemalowań warstw polichromowanych.

III etap

W III etapie prac po wykonaniu odkrywek sondażowych oraz próbek stratygraficznych na powierzchni lwiej skóry oraz postaci Geniusza podjęto decyzję o usunięciu wadliwie wykonanych gipsowych rekonstrukcji fragmentu prawej stopy oraz lewej nogi postaci. Powierzchnia płaskorzeźby została oczyszczona chemicznie oraz mechanicznie z wtórnych pobiał i zapraw wypełniających drobne ubytki, a następnie przy pomocy odpowiednio dobranych spoiw wzmocniono strukturalnie całą powierzchnię obiektu.

Kolejne prace polegały na wykonaniu wielowarstwowej rekonstrukcji brakujących fragmentów rzeźby: górnej części głowy w włosami, prawej stopy, lewej nogi, elementów wieńca laurowego oraz lwiego ogona.

Całość uzupełnień została pokryta pobiałami barwionymi w masie w celu scalenia kolorystycznego obiektu. Na koniec Alegoria Chwały została poddana pracom pozłotniczym, podczas których wybrane elementy kompozycji pokryto warstwą złota nadającą im „królewskiego” charakteru i pozwalającą wpisać się w układ ikonograficzno-kolorystyczny dekoracji fasad pałacu.

Środki na prace konserwatorsko-restauratorskie przy dekoracji rzeźbiarskiej Alegoria Chwały przekazał Totalizator Sportowy.