© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   17.03.2015

Konserwacja i restauracja dzieł malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

W ramach projektu prowadzone były prace konserwatorsko-restauratorskie i badawcze przy zespole dzieł sztuki, które ze względu na zły stan zachowania wymagały pilnej interwencji konserwatorskiej. W tej grupie znalazło się m.in. pięć portretów z XVIII i XIX w. malowanych na płótnie, sześć chińskich grafik z XVIII/XIX w. z przedstawieniem stojących kobiet, dalekowschodnie szkatułki i kadzielniczka dekorowane laką, dwa angielskie zegary szafkowe w polichromowanych obudowach, dwa XIX-wieczne fotele obite kurdybanem, ekran kominkowy z ok. 1735 r., dwa kryształowe żyrandole, zbroje kolczo-płytowe z XV i XVII w., dalekowschodnie przedmioty użytkowe z haftowanego jedwabiu – woreczek na tytoń i etui na okulary, złocony stół i konsole, zespół ceramicznych antycznych naczyń z kolekcji Stanisława Kostki Potockiego czy wschodnie porcelanowe talerze z XVIII w. Część zabytków była do tej pory przechowywana w magazynie zbiorów i niedostępna dla zwiedzających.

Prace objęły pełen zakres ingerencji konserwatorskiej, działania profilaktyczne, a także badania obiektów ruchomych i fragmentów wystroju wnętrz. Analizy technologiczne i techniki wykonania, badania warstw malarskich czy materiałów, z których zabytki zostały wykonane, prowadzone przez konserwatorów i specjalistów w laboratoriach naukowych poszerzyły także wiedzę o muzealiach. Prace przy odkrywaniu dekoracji ściennej w pomieszczeniu nad kaplicą autorstwa Józefa Rossiego pozwoliły na zaprezentowanie publiczności nieznanych do tej pory malowideł. Posągom Herkulesów z 1732 r. w niszach Galerii Południowej pałacu przywrócony został należyty stan – figury zostały oczyszczone z warstw brudu i barwnych powłok, uzupełniono ubytki substancji. Rzeźba parkowa na Dolnym Tarasie Ogrodu Wschodniego wraz z profilaktyczną konserwacją postumentów uzyskała odpowiednią ochronę i stabilizujące wzmocnienie.

Rezultatem prac konserwatorsko-restauratorskich jest poprawa kondycji i walorów estetycznych zabytków, co umożliwia ich udostępnienie szerszemu gronu zainteresowanych. Dzieła malarstwa, rzeźby i rzemiosła opuszczą magazyn zbiorów muzealnych i uzupełnią ekspozycję we wnętrzach pałacu wpisując się w wiodącą tematykę prezentacji historii, związaną z czasami Jana III i kręgiem jego artystów, z panowaniem Augusta II Mocnego oraz kolekcją Stanisława Kostki Potockiego i jego rodziny. Pozostałe obiekty będą dostępne zwiedzającym w planowanych w niedalekiej przyszłości galeriach magazynowych, których nowatorski projekt z wypełnieniem przestrzeni zadbanymi dziełami sztuki stanowić będzie interesującą ofertę muzeum w Wilanowie.

Galerię zdjęć wybranych obiektów poddanych pracom konserwatorsko-restauratorskim można obejrzeć tutaj.

Zadanie zrealizowano jako część projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Całkowita wartość projektu: 18 854 348,06 zł. Koszt wydatków kwalifikowalnych/wysokość dofinansowania: 14 912 881,37 zł, z tego: 12 675 949,15 zł finansowane z budżetu Unii Europejskiej (EFRR) i 2 236 932,22 finansowane z budżetu państwa. Więcej o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na stronie www.pois.gov.pl.

Logo POIiŚ