© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   19.09.2017

Konserwatorski remont dachu skrzydła północnego Pałacu w Wilanowie

W najlepszym stanie jest konstrukcja nośna dachu okrywającego północne skrzydło pałacu w Wilanowie, mimo że posiada liczne drobne uszkodzenia, a zbrojenie rdzewieje. Pozostałe elementy pokrycia dachowego tej części obiektu należy pilnie wymienić. Ich stan zagraża bowiem zarówno bezpieczeństwu architektonicznemu pałacu, a nawet przebywających w nim ludzi, jak i eksponatów zgromadzonych w salach wystawowych. Nieszczelny dach i zniszczony system odprowadzania deszczówki były kilkakrotnie powodem zalania sal ekspozycyjnych, co wywołało ogromne zagrożenie dla wilanowskiej kolekcji cennych zabytków architektury i sztuki.

Poszycie dachowe tej części pałacu nie było remontowane ani modernizowane od wielu lat. Wymiany wymagają nieszczelne obróbki blacharskie oraz prowizoryczne świetliki dachowe, które nie dosyć, że nie spełniają swojej funkcji, to jeszcze przeciekają. Częściowemu remontowi musi zostać poddana cała konstrukcja. 

Dzięki realizacji projektu skrzydło północne Pałacu w Wilanowie pokryte zostanie trwałą i efektowną miedzianą blachą. Położona będzie na istniejącej konstrukcji, uprzednio zaizolowanej odpowiednimi materiałami i membraną separacyjną tak, by zapewnione było właściwe wentylowanie. Wykonane zostaną niezbędne obróbki blacharskie, a prowizoryczne otwory doświetlające zostaną zlikwidowane. Warto dodać, że w trakcie realizacji tego etapu remontu i modernizacji obiektu zdejmowane będą rzeźby attykowe. Ich stan również nie jest zadowalający, dlatego zanim wrócą na swoje miejsce, poddane zostaną stosownym pracom konserwatorskim.

Logotypy POIiŚ3