© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   01.04.2015

Kontakty między bordoskimi a gdańskimi kupcami w XVIII wieku

Bordeaux jako miasto portowe odgrywało niegdyś niezwykle ważną rolę w handlu nie tylko winem francuskim, ale również towarami kolonialnymi. Stąd wyruszały statki z winami z Grave i Sauternes, ale na ich pokładzie znajdowały się również produkty, takie jak kawa czy herbata, na które oczekiwali odbiorcy w portach północnej Europy.

To francuskie portowe miasto zamieszkiwało również wiele niemieckich rodzin, które przybyły tu głównie w latach trzydziestych XVIII wieku. Wśród firm handlowym założonych przez niemieckich imigrantów najstarsza jest spółka Schröder i Schÿler, która odegrała w drugiej połowie XVIII wieku ważną rolę w handlu między Francją a krajami północnymi. Jej właścicielami byli Jean-Henri Schÿler (1708-1776) pochodzący z Hamburga i Jacques Schröder (1691-1755) z Lubeki. Kiedy zdecydowali się w 1739 roku na wspólne przedsięwzięcie handlowe, polegające na reeksportowaniu towarów kolonialnych do miast Europy północnej, trwał właśnie najlepszy czas na rozwój tego rodzaju handlu.

Wkrótce firma Schröder i Schÿler stałą się jedną z najlepiej rozpoznawalnych na rynkach Północy. Towary kolonialne, takie jak przyprawy, cukier, kawa, herbata, olej, indygo sprowadzane z San Domingo, Antyli, a także wino francuskie, wysyłane były do Kopenhagi, Hamburga, Lubeki, Szczecina, Gdańska, Królewca, Rygi, Tallina czy Petersburga.

To co charakteryzowało sieć kontaktów firmy to fakt, że niewielu było w niej kupców holenderskich, którzy jeszcze w XVII i na początku XVIII wieku byli głównymi pośrednikami w handlu produktami francuskich winnic. Schröder i Schÿler posiadali natomiast silną sieć kontaktów z klientami z Polski i Prus. Szczególnie w Gdańsku zamieszkiwali jedni z najlepszych klientów firmy. Wśród nich Soermans i Fremaut, Samuel Zachert, Buchholtz i Haber, Daniel Friedrich Boyert, Johan Christoph Boyert i syn, Johann Carl Haderschlieff i syn.

Najlepsze rezultaty w handlu winem i towarami kolonialnymi w Gdański spółka Jeana-Henri Schÿlera i Jacquesa Schrödera osiągała w latach 1764-1765, kiedy wartość wysłanych z Bordeaux towarów wzrasta o 60 procent w porównaniu z wcześniejszymi latami. Wśród win wysyłanych na polski rynek dominowały wina Cahors, Sauternes czy Medoc.

Firma specjalizowała się również w winach koszernych, których jakość miała być poświadczona przez bordoskiego rabina. Do Polski Schröder i Schÿler wysyłali również wina wzmacniane, które często były przedmiotem zamówień gdańskich kupców i szlachty z całego kraju, która osobiście kontaktowała się z bordoskimi kupcami.

Schröder i Schÿler działa do dziś i jest jedną z niewielu francuskich rodzinnych firm, która może poszczycić się ponad dwuwiekową tradycją.