© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Kontusz i frak. O symbolice stroju w XVIII-wiecznej literaturze polskiej

Kontusz i frak. O symbolice stroju w XVIII-wiecznej literaturze polskiej
dr Agata Roćko

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2015, s. 206, ISBN : 978-83-63580-53-7

Agata Roćko przygląda się literackim portretom władców, posesjonatów i szlacheckich szaraczków, przywołuje XVIII-wieczne panegiryki i pamflety, relacje polskich i obcych pamiętnikarzy, by udokumentować trwałość i powszechność symboliki kontusza i fraka, jej użyteczność w oświeceniowych dyskusjach i sporach. Równocześnie pokazuje, iż opozycja ta funkcjonowała nie tylko w świecie ważnych politycznych podziałów, ale także w życiu prywatnym szlachty, w języku potocznym, gdzie określenie „kontuszowy” lub „frakowy” nie wymagało żadnych objaśnień.