© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   20.05.2019

Korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i jego gości w świetle lat 2004 - 2019.

O tym jak dobrze się stało, że 15 lat temu Polska stała się członkiem wspólnoty europejskiej, mówi się wiele. Ta okrągła rocznica sprawia, że i dla naszego muzeum jest to czas refleksji i podsumowań. Co udało nam się osiągnąć? Czy wykorzystano szansę na rozwój? A może minusy przewyższyły korzyści? 

Bez żadnej wątpliwości możemy stwierdzić, iż Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie skorzystało z dobrodziejstw płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zmiany, wręcz cywilizacyjne, dotyczyły zarówno podejścia do ochrony oraz zabezpieczeń, jak i udostępniania zabytków wchodzących w skład królewskiego zespołu pałacowo-ogrodowego.   

Do osiągnięcia tego efektu przyczyniły się fundusze strukturalne UE, które pozwoliły na zrealizowanie serii projektów. Dzięki nim podjęto prace z zakresów: remontowo-adaptacyjnych, konserwatorskich, przyrodniczych, digitalizacyjnych, badawczych, archeologicznych, edukacyjno-informacyjnych i turystycznych.

Warto wspomnieć, iż od 2005 r. z samego tylko Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości prawie 60.000.000 zł. na wdrożenie pięciu wieloletnich projektów.

Gdyby nie wsparcie uzyskane w ramach otrzymanej dotacji unijnej, również aktualnie realizowany projekt na 11.000.000 zł nie miałby szans na rozpoczęcie. Jesteśmy więc już od 15 lat, podobnie jak inne instytucje, beneficjentami podejścia do kultury europejskiej, którego źródeł można upatrywać jeszcze u „Ojców Założycieli” europejskiej wspólnoty.

logotypy POIiŚ3