© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   22.01.2016

Kultura ogrodów (AD)

Posłuchaj audiodeskrypcji o historycznych obiektach w ogrodach.logo POIŚ

Audiodeskrypcje zostały wykonane w ramach projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” w ramach działania 11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.


Logo EEA Grants


Opisy obiektów: „Balustrada schodów na murze oporowym”, „Wenus, Pomona, Demeter, Diana”, „Apollo, Sylen, Hermes, Ares”, „Pałacyk z rotundą – dawniej i dziś”, „Brama neogotycka – dawniej i dziś”, „Dom Stróża – dawniej i dziś”, „Gajówka” oraz „Waza z główkami łabędzi” zostały wykonane dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.