© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Kuropatnicki Hieronim h. Nieczuja

Kuropatnicki Hieronim h. Nieczuja (zm. 1696), kasztelan kijowski. Wywodził się z województwa ruskiego, miał dobra w ziemi halickiej, w pow. lwowskim i trembowelskim. Wziął udział w  r. 1657 wyprawie do Siedmiogrodu; pod Munkaczem został ranny.

Wielokrotnie (kilkanaście razy) sprawował funkcje poselskie, przeważnie z ziemi halickiej, bywał też deputatem na Trybunał Koronny i  Trybunał Skarbowy w Radomiu, członkiem różnych komisji sejmowych, np. do hiberny, do komisji  do rokowań z Tatarami, do lustracji królewszczyzn itp. Na sejmikach upominano się o nagrodę dla niego za sprawowane funkcje. Zdarzyło mu się nieumyślnie popełnić zabójstwo, więc nawet siedział za karę w  wieży, ale że cieszył się dobrą opinia wśród ziomków, wstawili się za nim.

Walczył w r. 1667 pod Podhajcami, w r. 1683 wziął udział w wyprawie wiedeńskiej. Cieszył się sympatią i zaufaniem króla Jana III, często bywał na dworze. W r. 1691 został kasztelanem kijowskim. Był bardzo nabożny, składał zeznania w sprawie łask otrzymanych za pośrednictwem cudownej Matki Boskiej w Studziannej. Z małżeństwa z  Joanną z Sokolnickich pozostawił 2 synów i 3 córki; jeden z synów został kanonikiem lwowskim, córka ksienią lwowskich benedyktynek.