© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Leonardo w Wilanowie

Pracownicy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zdobywają doświadczenia w królewskich rezydencjach Europy! Chcesz się dowiedzieć, jakie doświadczenia zdobyli w ramach projektu „Leonardo w Wilanowie”? Czego się nauczyli? Co zobaczyli? Przeczytaj o ich wrażeniach na blogu:

 

Projekt Muzeum Pałacu w Wilanowie „Wymiana doświadczeń w Europie – wspomaganie mobilności profesjonalistów z muzeów-rezydencji” dofinansowany z programu Leonardo da Vinci został pomyślany jako cykl miesięcznych staży zawodowych realizowanych w partnerskich instytucjach z całej Europy.

Istotną rolę w projekcie odgrywała dotychczasowa współpraca między instytucjami sprawującymi pieczę nad najbardziej prestiżowymi muzeami pałacowymi w Europie, które w 2001 r. połączyły się, by stworzyć Stowarzyszenie Europejskich Rezydencji Królewskich (Association of European Royal Residences, ARRE; obecnie: Sieć Europejskich Rezydencji Królewskich, Network of European Royal Residences). Sieć umożliwia wspólną pracę i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem na temat konserwacji zabytków oraz popularyzacji bogatego dziedzictwa kulturowego, co przynosi korzyści milionom zwiedzających każdego roku. Muzeum Pałacu w Wilanowie nie tylko wysyła stażystów do partnerskich rezydencji, ale także gości stażystów z europejskich rezydencji królewskich.

Leonardo w Wilanowie, 2013 r.

Od kwietnia do lipca 2013 r. z możliwości kształcenia poprzez staże w partnerskich rezydencjach skorzystało ośmioro etatowych pracowników Muzeum Pałacu w Wilanowie z działów: Rozwoju, Edukacji, Sztuki, Konserwacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Celem projektu było porównanie praktyk i standardów muzealnych oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej. Mamy nadzieję, że trwałym rezultatem projektu będzie nie tylko podniesienie kompetencji zawodowych pracowników muzeum, ale także zwiększenie atrakcyjności wystaw i wydarzeń organizowanych dla wilanowskiej publiczności.
Z relacjami ze straży można zapoznać się na blogu: www.leonardowwilanowie.wordpress.com

Leonardo w Wilanowie 2010–2012 r.

W pierwszym projekcie „Wymiana doświadczeń w Europie – wspomaganie mobilności profesjonalistów z muzeów-rezydencji” zrealizowanym w latach 2010–2012 wzięło udział ośmioro etatowych pracowników muzeum z działów: Edukacji, Rozwoju, Sztuki, Konserwacji. Specyficzne cechy poszczególnych instytucji zagwarantowały, że staże były pożyteczne zarówno dla uczestników, instytucji, środowiska muzealników a także muzealnej publiczności.

Program LEONARDO DA VINCI

Program Leonardo da Vinci to część programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich (ze strony www.leonardo.org.pl).

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”