© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Marconi Władysław

Marconi Władysław (1848-1915) – studiował w Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Po powrocie w 1874 r. do rodzinnej Warszawy współpracował w latach 1875-77 z bratem Leandrem przy budowie synagogi na Tłomackiem. Jako architekt III kl. wybudował w Warszawie kilkanaście kamienic, zaprojektował między innymi: wzniesiony w 1887 r. budynek gminy żydowskiej przy ul. Grzybowskiej (nie istnieje), siedzibę Towarzystwa Ubezpieczeń „Rosja” przy ul. Marszałkowskiej 124 (nie istnieje), szkołę im. Roeslerów przy ul. Chłodnej 39 czy ukończony w 1902 r. Hotel Bristol przy Krakowskim Przedmieściu. W l. 1912-14 zbudował gmach Biblioteki Publicznej przy ul. Koszykowej wg projektu Jana Heuricha. W l. 1893-1906 prowadził restaurację pałacu w Wilanowie a w 1897 r. pałacu Potockich przy Krakowskim Przedmieściu 15, gdzie też zaprojektował kraty bram. Angażował się w działalność kulturalną i społeczną. Należał do warszawskich: Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, Koła Architektów Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu, Towarzystwa Fotograficznego, Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej, komitetu budowy pomnika Adama Mickiewicza i budowy mostu Poniatowskiego.