© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   22.05.2019

Marcowe „zdobywanie” Herkulesów.

W trakcie przeglądu stanu rzeźb ogrodowych w dniu 26 marca 2019 r., zauważono ślady błota i odciski butów na kopiach kamiennych figur Herkulesów. Dwie z czterech rzeźb znajdujących się na nabrzeżu Jeziorka Wilanowskiego, były „zdobywane” od strony południowej. Po dokładnych oględzinach, nie stwierdzono jednak poważniejszych uszkodzeń poza zabrudzeniami, otarciami i drobnym ubytkiem na krawędzi postumentu jednej z kopii. Nie wiemy co było motywem działania osoby lub grupy osób, które wspinały się na niedawno zamontowane rzeźby Herkulesów. Zwykle akty wandalizmu w naszym Muzeum pojawiają się kilka razy w roku. Ich sprawcy mają złudne poczucie bezkarności, nie myśląc o skutkach swoich działań, np. nieszczęśliwych wypadkach, czy późniejszej odpowiedzialności karnej, związanej z konserwacją bądź rekonstrukcją uszkodzonych eksponatów, co związane jest z poniesieniem nakładów finansowych.

Nawet jeśli powodem „zdobywania” Herkulesów była wyjątkowa wrażliwość na piękno sztuki, nie oznacza to braku poważnych konsekwencji - u stóp figur znajduje się stromy brzeg, poniżej którego jest zbiornik wodny o głębokości ponad 5 metrów.

Chcielibyśmy w przyszłości uniknąć podobnych aktów, dlatego po zaistniałej sytuacji kierujemy swoje działania na zwiększoną ochronę Muzeum. Oprócz powiększenia obszaru monitoringu wizyjnego na terenie ogrodów wilanowskich, zdecydowano o wprowadzeniu dodatkowych patroli na terenie Dolnego Tarasu.

tekst i zdjęcia: Irma Fuks-Rembisz

logotypy POIiŚ3