© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Marszałek nadworny (mareschalcus curiae)

Wobec wzrostu obowiązków marszałka koronnego, w 1409 roku ustanowiono urząd marszałka nadwornego. Spełniał on funkcje pomocnicze wobec marszałka koronnego i zastępował go w razie potrzeby. Sprawował nadzór nad dworem królewskim i został powołany w skład senatu.