© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Ad Villam Novam   Ad Villam Novam   |   23.10.2015

Materiały do dziejów rezydencji tom I 2008

WSTĘP DO TZW. „KORESPONDENCJI SIENIAWSKIEJ"
Projekt „Ad Villam Novam” od samego zarania objął swoim zasięgiem jeden z najważniejszych zespołów źródeł do dziejów rezydencji wilanowskiej, jakim są archiwalia zgromadzone w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie. Skomplikowane dzieje tego zbioru, a w jego ramach rękopisów dotyczących tak samej rezydencji, jak i jej właścicieli, były wielokrotnie omawiane w fachowej literaturze archiwistycznej i historycznej, nie ma więc powodu w tym miejscu ich odtwarzać. Należy jednakowoż nadmienić, że po rozproszeniu archiwum wilanowskiego w XVIII–XIX w. w Bibliotece Czartoryskich znalazła się lwia część materiałów dotyczących okresu pozostawania Wilanowa w rękach członków tej właśnie rodziny – Aleksandra Augusta, wojewody ruskiego i Marii Zofii Czartoryskich oraz ich córki Izabelli z Czartoryskich marszałkowej Lubomirskiej, z wcześniejszych zaś czasów matki Marii Zofii, Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, hetmanowej wielkiej koronnej i kasztelanowej krakowskiej.
(ze wstępu Jakuba Sito)

WSTĘP DO „DZIENNIKA WILHELMA OSSECKIEGO”
Publikowany tekst jest raportem (w formie dziennika pisanego post factum) ostatniego przedwojennego kustosza Muzeum w Wilanowie – Wilhelma Osseckiego. Materiał zawiera opis wydarzeń dziejących się w Muzeum w ostatnich dniach przed wybuchem II wojny światowej, w czasie oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 r. i w pierwszych tygodniach okupacji niemieckiej. Obszerny biogram W. Osseckiego cytowany jest w dalszej części wstępu. Jego osoba interesuje nas przede wszystkim z powodu pracy w Muzeum w Wilanowie w latach 1933-1939.

WSTĘP DO „PAMIĘTNIKA WARSZAWIAKA"
Publikowany materiał może ukazać się przede wszystkim dzięki nieustannym badaniom nad dziejami muzeum i zbiorów wilanowskich (...) Zaliczają się do nich także wspomnienia Ilzy Glinickiej pieczołowicie przechowywane w bibliotece Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy.